Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Aukcje na premię kogeneracyjną podobnie jak rok temu zostaną także przeprowadzone w 2023 roku. Pod koniec grudnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił natomiast harmonogram ich terminów w obecnym roku. Czym są aukcje na premię kogeneracyjną, w jakich terminach odbędą się w 2023 roku oraz jak będą wyglądać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Czym są aukcje na premię kogeneracyjną?

Aukcje na premię kogeneracyjną zostały wprowadzone wraz z ustawą z grudnia 2018 roku dotyczącą promowania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Tym samym zastąpiły one obowiązujący wcześniej mechanizm wsparcia dla jednostek kogeneracyjnych, który bazował na świadectwach pochodzenia z kogeneracji.

W aukcjach na premię kogeneracyjną udział może wziąć każdy inwestor wytwarzający energię z wysokosprawnej kogeneracji. Wygrywają ją natomiast ci, którzy zaproponują najniższą wartość premii kogeneracyjnej.

Kiedy odbędą się aukcje na premię kogeneracyjną w 2023 roku?

Podobnie jak w 2022 roku, także w 2023 roku odbędą się cztery aukcje na premię kogeneracyjną. Po jednej w każdym kwartale. W związku z tym:

  • pierwsza z nich odbędzie się w terminie między 1 a 24 marca,
  • druga z nich odbędzie się w terminie między 1 a 23 czerwca,
  • trzecia z nich odbędzie się w terminie między 1 a 22 września,
  • ostatnia z nich odbędzie się w terminie między 1 a 22 grudnia.

Wszystkie z aukcji, które mają odbyć się we wskazanych terminach, przeznaczone są natomiast dla nowych oraz w znaczący sposób zmodernizowanych jednostek kogeneracji, których moc nie jest mniejsza niż 1 MW oraz nie większa niż 50 MW.

Zaprezentowany harmonogram nie jest jednak równoznaczny z ogłoszeniem aukcji

Ze względu na to, że daty zawarte w harmonogramie ogłoszonym przez prezesa URE w dniu 23 grudnia 2022 roku nie są precyzyjne, nie należy ich traktować jako ogłoszenie aukcji. Formalne ich ogłoszenie będzie się odbywało natomiast nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem każdej z nich. Wtedy także zostanie podany:

  • dokładny termin przeprowadzenia danej aukcji na premię kogeneracyjną,
  • maksymalna ilość energii elektrycznej, która będzie mogła być objęta wsparciem,
  • maksymalna wartość energii elektrycznej, która będzie mogła być objęta wsparciem.

Informacje o dokładnych datach aukcji na premię kogeneracyjną publikowane będą na stronie URE w zakładce Aktualności. Dodatkowo my także z pewnością będziemy o nich Państwa informować.

W jaki sposób będzie wyglądał przebieg aukcji?

Przebieg aukcji na premię kogeneracyjną wzorem poprzedniego roku będzie odbywał się w formie pisemnej, papierowej. Aby wziąć w niej udział, trzeba będzie więc przygotowaną ofertę dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Sama oferta musi być natomiast sporządzona na udostępnianym przez URE formularzu, dostępnym na stronie urzędu w zakładce Aukcje CHP. O wygraniu aukcji na premię kogeneracyjną decyduje natomiast zaoferowana wysokość dopłaty do wytworzonej w jednostce kogeneracji energii elektrycznej.

Co istotne wytwórcy energii mogą natomiast przedstawić kilka ofert, jeśli każda z nich będzie dotyczyła różnych jednostek kogeneracyjnych. W takim przypadku ich oferty nie mogą także łącznie przekroczyć 100% wartości lub ilości energii elektrycznej, która została wskazana w ogłoszeniu o aukcji, a także 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkim ofertami, które zostały złożone.

Zapisz się do newslettera