Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

W 2022 roku aukcje OZE, które mają odbyć się w grudniu, przeznaczone będą wyłącznie dla nowych instalacji. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 roku w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane poprzez aukcję w latach 2022-2027. Zgodnie z podanym harmonogramem w grudniu ma odbyć się natomiast 7 aukcji, w ramach których na sprzedaż trafi około 34 TWh energii pochodzącej z OZE, której maksymalna wartość może wynosić około 14,4 miliarda złotych.

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił w listopadzie 7 grudniowych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

7 listopada bieżącego roku na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiło się 7 ogłoszeń dotyczących aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W każdej z nich mogą wziąć natomiast udział wyłącznie wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach OZE o łącznej zainstalowanej mocy zależnej od rodzaju instalacji oraz określonych w art. 77 ust.5 pkt 16 i 21 ustawy o OZE.

W jakich terminach odbędą się grudniowe aukcje OZE i kogo będą dotyczyć?

Pierwsza aukcja OZE odbędzie się już 8 grudnia natomiast ostatnia 16 grudnia. Każda z nich będzie trwała od 8 rano do 18 po południu. Przeznaczone są one natomiast wyłącznie dla nowych wytwórców energii elektrycznej z OZE. Dodatkowo aukcje zostały podzielone także na poszczególne dni pod względem tego jacy wytwórcy energii mogą wziąć ich udział, zarówno jeśli chodzi o rodzaj, jak i moc ich instalacji.

8 grudnia aukcja OZE dla instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych na lądzie o mocy poniżej 1 MW

Pierwsza grudniowa aukcja OZE odbędzie się pod koniec drugiego tygodnia miesiąca, w czwartek 8 grudnia. Udział w niej będą mogli wziąć wytwórcy energii elektrycznej z instalacji wiatrowych na lądzie oraz instalacji fotowoltaicznych, których moc jest mniejsza niż 1 MW. Maksymalna ilość energii, która może zostać sprzedana tego dnia, wynosi 11 250 000 MWh, a jej wartość nie może przekraczać 3 825 000 000,00 zł.

9 grudnia aukcja OZE dla instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych na lądzie o mocy powyżej 1 MW

Druga aukcja OZE, która odbędzie się 9 grudnia, również przeznaczona jest dla instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych na lądzie, przy czym ich zainstalowana moc może być większa niż 1 MW. W tym przypadku maksymalna ilość energii, która będzie mogła zostać sprzedana w ramach aukcji, wynosi natomiast 11 250 000,000 MWh, a jej wartość nie może przekroczyć 3 600 000 000,00 zł.

12 grudnia aukcja OZE dla instalacji bazujących na źródłach wodnych oraz bio płynach i geotermię o mocy poniżej 1 MW

Po weekendowej przerwie, 12 grudnia odbędzie się natomiast aukcja OZE, w której będą mogli wziąć udział wytwórcy energii z takich instalacji jak:

  • hydroenergia,
  • biopłyny,
  • geotermia.

Ich moc nie może być większa niż 1 MW, a maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać tego dnia sprzedana w drodze aukcji to 975 000,000 MWh, a jej wartość nie może przekroczyć 508 500 000,00 zł.

13 grudnia aukcja OZE dla instalacji bazujących na źródłach wodnych oraz bio płynach i geotermię o mocy powyżej 1 MW

We wtorek 13 grudnia wraz z godziną 8 otwarta zostanie sesja aukcji dla tych samych instalacji jak dzień wcześniej, przy czym o mocy większej niż 1 MW. W tym przypadku maksymalna moc jaka będzie mogła zostać sprzedana na aukcji, wynosi 2 040 000,000 MWh, a jej wartość to 1 038 000 000,00 zł.

14 grudnia aukcja OZE dla instalacji wykorzystujące biogaz rolniczy również w wysokosprawnej kogeneracji o mocy poniżej 1 MW

14 grudnia odbędzie się aukcja OZE dla wytwórców energii z instalacji OZE bazujących na biogazie rolniczym bez CHP i w CHP, których moc nie jest większa niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji: 5 775 000,000 MWh, a jej wartość nie może przekroczyć 3 870 000 000 zł.

15 oraz 16 grudnia aukcje OZE dla instalacji bazujących na biogazie składowiskowym itp

15 oraz 16 grudnia odbędą się ostatnie w tym roku aukcje OZE, w których udział będą mogli wziąć wytwórcy energii z instalacji bazujących na:

  • biogazie składowiskowym bez CHP,
  • biogazie składowiskowym w CHP,
  • biogazie z oczyszczalni bez CHP oraz w CHP,
  • biogazie innym zarówno bez CHP, jak i w CHP,
  • dis lub układach hybrydowych,
  • itpo.

15 grudnia przystąpić będą mogli do nich wytwórcy posiadający instalacje o mocy poniżej 1 MW, a maksymalna ilość energii jaka może zostać sprzedana tego dnia, wynosi 1 110 000,000 MWh, przy czym jej wartość nie może być większa niż 609 000 000,00 zł. 16 grudnia do aukcji przystąpić mogą natomiast wytwórcy posiadający instalacje o mocy powyżej 1 MW, których łączna ilość sprzedanej energii nie może przekroczyć 1 687 500,000 MWh.

Więcej informacji na temat planowanych w grudniu aukcji OZE znajduje się natomiast na stronie URE w zakładce Ogłoszenia i wyniki aukcji.

Zapisz się do newslettera