Blog

Opis prezentowanego podczas konferencji materiału: Identyfikacja źródeł energii odpadowej w procesach przemysłowych oraz możliwości zastosowania odzyskanej energii w ramach innych procesów zakładu. Podstawowym warunkiem sukcesu jest tutaj odpowiednia koncepcja technologiczna, dobór zastosowanych technologii i urządzeń, a czynnikami wpływającymi na możliwości obniżenia kosztów – profil działalności (a co za tym idzie zużycia energii) w firmie. Średnie oszczędności wygenerowane w zrealizowanych przedsiębiorstwach wynoszą 40-60% kosztów energii.

Bogdan Dubaj

a)      Ukończył:

Politechnika Śląska, Wydział Transportu

Politechnika Śląska,  Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu.

b)      Temat dotyczy:

Energia odpadowa z procesów przemysłowych – potencjalne źródło energii alternatywnej

c)      Zawodowo interesuje się:.

Odnawialne źródła energii, pompy ciepła i ich wykorzystanie.

Finansowanie inwestycji ekologicznych