Blog

PRZEMYSŁ ENERGOCHŁONNY – OZE

Dnia 25.11.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przemysł energochłonny – OZE” organizowanego przez NFOŚiGW.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program jest skierowany do przedsiębiorców  posiadających tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, z późn. zm.), wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Rodzaje przedsięwzięć jakie obejmuje program to inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

FORMY I WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

 1. Dofinansowanie można uzyskać w formie pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 2. Warunki dofinansowania:
 • kwota pożyczki: od 5 mln do 300 mln zł
 • premia do 30% wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych
 • Okres karencji: 12 miesięcy
 • Okres finansowania: 20 lat
 • Oprocentowanie pożyczki:
  • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

 

Wnioski należy składać w terminie 25.11.2022 r. – 30.04.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego znajdują się na stronie.

Zapisz się do newslettera