Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

24 sierpnia w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska związany z ceną referencyjną energii elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jakie zmiany zapowiada ten projekt i czy w 2023 roku można spodziewać się podwyżki cen referencyjnych w aukcjach OZE?

Podstawa prawna rozporządzenia dotyczącego cen referencyjnych w aukcjach OZE

Opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska związany z ceną referencyjną energii elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Według niej minister do spraw klimatu może ustalać za pomocą właśnie rozporządzeń maksymalną cenę za 1 MWh energii elektrycznej, po której sprzedawana ona będzie przez wytwórców w drodze aukcji, a także okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1, oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, objaśnienia w art. 92 ust. 5, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, którzy w określonym roku wygrają aukcję.

Cena referencyjna w aukcjach OZE zostanie podwyższona w 28 przypadkach

Zgodnie z zaprezentowanym w przedostatnią środę sierpnia projektem cena referencyjna w aukcjach OZE ma zostać podniesiona w aż 28 z 33 przypadków. Podwyżki te dotyczą przede wszystkim instalacji wytwarzania biogazu, a także biomasy i wynikają one z zarówno wyższymi kosztami wytwarzania energii elektrycznej właśnie w tych źródłach, jak i rosnącej potrzeby uniezależnienia się od dostaw paliw ze wschodniej Europy. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu działanie to jest: szczególnie istotne dla potrzeb budowanego w Polsce rynku biometanu, którego rozwój jest kluczowym elementem uniezależniania się od zewnętrznych dostaw gazu. 

Jakie są propozycje nowych cen referencyjnych w aukcjach OZE?

Obecnie znane są wyłącznie propozycje związane z nowymi cenami referencyjnymi w aukcjach OZE. Zostały one natomiast ustalone na podstawie przede wszystkim trzech głównych czynników, takich jak:

  • cele gospodarcze i społeczne Polski,
  • koszty realizacji inwestycji w instalacje OZE,
  • specyfika produkcji energii z OZE w dany sposób.

W związku z tym w projekcie rozporządzenia możemy znaleźć, że nowa cena referencyjna między innymi dla instalacji OZE:

  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 760 zł/MWh, a w przypadku wysokosprawnej kogeneracji 885 zł/MWh,
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 700 zł/MWh, a w przypadku wysokosprawnej kogeneracji 780 zł/MWh,
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydro energię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 605 zł/MWh.

Obowiązujące w 2021 roku ceny referencyjne w aukcjach OZE można natomiast sprawdzić na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce: Odnawialne Źródła Energii, z kolei projekt rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2022 roku, z propozycjami nowych cen dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ceny dla energii pochodzącej z fotowoltaiki bez zmian

Planowane zmiany cen referencyjnych w aukcjach OZE nie obejmą instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to więc, że zostaną one utrzymane na poziomie obowiązującym w 2021 roku, który wynosi 320 zł/MWh. Powodem tej decyzji są przede wszystkim wnioski składane do projektodawców przez branże. Jej przedstawiciele zaznaczają bowiem, że choć w ostatnim czasie zwiększył się poziom inflacji, wzrósł także poziom zaawansowania technologii PV. W efekcie koszt wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne zmalał podobnie jak i koszty związane z inwestowaniem w to rozwiązanie. Co więcej, w przypadku instalacji hybrydowych wyznaczono ceny referencyjne na poziomie 0 zł/MWh.

Zapisz się do newslettera