Blog

Opublikowany przez Stowarzyszenie Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot raport Lasy do Spalenia. Prawdziwa cena bioenergii udowadnia, że biomasa leśna promowana przez zapisy dyrektywy RED przyjętej w 2009 jako paliwo zeroemisyjne ma negatywne skutki dla środowiska, które są gorsze nawet od spalania paliw kopalnych. Czy alarm autorów raportu jest jednak uzasadniony?

Jaki jest udział biomasy i drewna w zużycia energii ze źródeł odnawialnych?

W 2016 roku w Unii europejskiej prawie 60% odnawialnych źródeł energii stanowiła biomasa, z czego 60% z niej była biomasa leśna. Jej tak duży udział w zużyciu energii ze źródeł odnawialnych wynika przede wszystkim z tego, że w 2000 roku zgodnie z aktualną na tamten czas wiedzą została ona uznana za neutralne klimatycznie źródło energii, które miało pomóc w obniżeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W związku z tym zaczęła ona stopniowo coraz bardziej wypierać paliwa kopalne, zyskując obecną przewagę nad nimi.

Biomasa leśna w Polsce

Utrzymujące się trendy w Europie nie ominęły także Polski. W latach 2004 – 2020 zużycie biomasy w naszym kraju wzrosło o 9,5 miliona m3. Przy czym największe jej zużycie w tym okresie generowały gospodarstwa domowe. Choć ilość wykorzystywanej biomasy drzewnej do produkcji energii również stanowiła spory udział w zużyciu tego paliwa.

Jak wpływa produkcja i spalania biomasy na środowisko?

Według informacji podanych w raporcie Lasy do Spalenia. Prawdziwa cena bioenergii:

Spalanie biomasy leśnej w celu produkcji energii emituje więcej dwutlenku węgla na jednostkę energii niż spalanie paliw kopalnych. Odrastające drzewa z czasem pochłaniają wyemitowany węgiel, jednak trwa to długo – od kilkudziesięciu do nawet ponad stu lat. Biorąc pod uwagę konieczność przedsięwzięcia szybkich i zdecydowanych działań na rzecz redukcji antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych, wykorzystanie biomasy leśnej do produkcji energii nie jest właściwym rozwiązaniem. Istnieją sposoby produkcji i wykorzystania biomasy leśnej na cele energetyczne, które są neutralne klimatycznie lub nawet wykażą ujemną emisję netto w dłuższym horyzoncie czasowym, ale nie są one tożsame z dzisiaj promowanym zastępowaniem paliw kopalnych w sektorze energii przez surowiec drzewny pozyskiwany bezpośrednio z lasów.

Ponadto w raporcie możemy także przeczytać, że coraz większe wykorzystywanie biomasy leśnej w bioenergetyce ma także wpływ na wylesianie obszarów na świecie. To z kolei wpływa na postępujące, nieodwracalne zmiany klimatyczne. Można więc w wywnioskować, że rozwiązanie, które miało być doskonałą alternatywą dla paliw kopalnych i generowanych przez nie szkód stało się o wiele groźniejsze dla środowiska niż one same.

Odmienne zdanie na temat wniosków związanych ze zwiększającym się poziomem wykorzystywania biomasy leśnej w bioenergetyce ma natomiast Paweł Boski z Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych. Podkreśla on, że polityka leśna Lasów Państwowych nigdy nie była nastawiona na pozyskiwanie surowców przeznaczonych do spalania. W związku z tym nie musimy się obawiać wylesiania naszego kraju.

Cały raport Lasy do Spalenia. Prawdziwa cena bioenergii dostępny jest pod linkiem: https://pracownia.org.pl/o-pracowni/wydawnictwa-pracowni/lasy-do-spalenia-prawdziwa-cena-bioenergii