Blog

Białe certyfikaty to okazja dla przedsiębiorstw na pozyskanie środków finansowych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do oszczędzania energii w wysokości 1,5% ilości odpowiadającej energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego sprzedanych odbiorcom końcowym. W związku z tym w przypadku kiedy planują przeprowadzenie inwestycji mających na celu poprawę ich efektywności energetycznej, mogą się one ubiegać o wydanie białych certyfikatów. 

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to nic innego jak świadectwo efektywności energetycznej, które otrzymać można za uzyskanie określonych oszczędności energii będących wynikiem przeprowadzonych inwestycji modernizacyjnych w przedsiębiorstwach. Za ich pomocą poświadczane jest więc zwiększenie efektywności energetycznej danego przedsiębiorstwa, a one same stanowią prawa majątkowe o realnej wartości pieniężnej, które notowane są na giełdzie, gdzie kupowane są przez inne firmy energetyczne, które chcą uniknąć kar oraz opłat zastępczych. Co ciekawe tego typu rozwiązanie funkcjonuje nie tylko w naszym kraju, ale także między innymi we Włoszech oraz Francji.

Białe certyfikaty jako jedna z form dofinansowania

Istotną kwestią w przypadku białych certyfikatów jest także to, że są one jednocześnie także jedną z form dofinansowania, które przedsiębiorstwa energetyczne mogą uzyskać, realizując inwestycje i przedsięwzięcia mające na celu poprawę ich efektywności energetycznej, do których zaliczyć można między innymi:

  • wymianę oświetlenia na energooszczędne np. w postaci lamp solarnych LED,
  • wymianę sieci ciepłowniczych na sieć preizolowaną,
  • wymianę wyeksploatowanych maszyn oraz urządzeń na nowsze, bardziej energooszczędne modele,
  • wykonanie termoizolacji budynków,
  • inwestycje w odnawialne źródła energii. 

Kto może uzyskać tego typu certyfikaty?

System białych certyfikatów to rozwiązanie, które skierowane jest do przedsiębiorstw chcących pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację swoich inwestycji zwiększających ich efektywność energetyczną. Ubiegać się o nie może więc każde przedsiębiorstwo, które planuje zwiększyć swoją efektywność energetyczną o co najmniej 10 toe (10 ton oleju ekwiwalentnego w ciągu 12 miesięcy). 

Należy jednak pamiętać, że o pozyskanie białych certyfikatów nie może ubiegać się firma, która:

  • uzyskała już premię termomodernizacyjną, 
  • po przyznaniu certyfikatu przekroczy dopuszczalną wysokość pomocy publicznej przewidzianą dla danego przedsięwzięcia. 

Jak uzyskać białe certyfikaty?

Nasi specjaliści pomagają uzyskać białe certyfikaty wielu firmom, dlatego też proces ten opiszemy na podstawie naszych metod działania. W związku z tym pierwszym etapem pozwalającym na uzyskanie białych certyfikatów jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. Na jego podstawie można bowiem określić jakie elementy infrastruktury w firmie generują największe straty energii i wymagają poprawy. Następnie proponowane są odpowiednio dobrane do danych potrzeb działania modernizacyjne, które pozwolą na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Na tym etapie przygotowywane są także niezbędne dokumenty do uzyskania białych certyfikatów, które składane są finalnie do Urzędu Regulacji Energetyki, który ma 45 dni na wydanie decyzji. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych przez przedsiębiorstwo oraz złożeniu audytu powykonawczego URE wydaje Białe Certyfikaty, które następnie mogą zostać sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii.

Proces pozyskiwania Białych Certyfikatów może wydawać się skomplikowany, dlatego też warto w tym przypadku skorzystać z pomocy specjalistów, którzy nie tylko pomogą je uzyskać, ale także będą stale nadzorować prace modernizacyjne oraz wyjaśniać wszelkie kwestie związane z nimi z Urzędem Regulacji Energetyki. Jeśli planujesz więc inwestycje poprawiające efektywność energetyczną w swojej firmie i chcesz pozyskać Białe Certyfikaty, skontaktuj się z nami za pomocą formularza w zakładce Kontakt lub pod numerem telefonu 500 181 811.