Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Od 13 do 22 listopada odbyły się tegoroczne aukcje OZE przeznaczone dla producentów energii odnawialnej, pozyskiwanej zarówno z różnych rodzajów biogazowni, źródeł wodnych, jak i instalacji fotowoltaicznych, a także z wiatraków na lądzie. Przy czym rozstrzygnięte zostały tylko 2 z 7 aukcji OZE.

Ile energii zakontraktowano w ramach aukcji OZE w 2023 roku?

W trakcie tegorocznych aukcji OZE na sprzedaż wystawiono blisko 88 TWh zielonej energii o wartości około 40,8 mld zł. Niemniej jednak, w wyniku rozstrzygniętych postępowań udało się zakontraktować jedynie niecałe 6 TWh, co stanowiło 6,8% przewidzianego wolumenu. Wartość wszystkich podpisanych kontraktów wyniosła niespełna 2 mld zł, co stanowiło 4,8% ogólnej wartości oferowanej energii.

98%, czyli 197 oferty z 200 zwycięskich stanowiły natomiast te dotyczące instalacji fotowoltaicznych. 3 pozostałe były ofertami związanymi z instalacjami wiatrowymi.

Aukcje OZE rozstrzygnięte wyłącznie w przypadku małej i dużej fotowoltaiki 

W bieżącym roku aukcje OZE cieszyły się powodzeniem przede wszystkim na dwóch obszarach: małej i dużej fotowoltaice. Aukcja (AZ/6/2023) dla instalacji o mocy do 1 MW, obejmująca także wiatrowe, cieszyła się największym zainteresowaniem, zgromadzając 80 uczestników, którzy złożyli 163 oferty, głównie dotyczące fotowoltaiki. Pomimo przeznaczenia ponad 3,8 mld zł na zakup 11,25 TWh energii, aukcja zakończyła się zakontraktowaniem niecałych 11% tego wolumenu (ponad 1,2 TWh) w ramach 133 ofert od 56 producentów, o wartości przekraczającej 413 mln zł. W rezultacie tej aukcji planuje się utworzenie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 123 MW.

Cena referencyjna dla projektów fotowoltaicznych w tym obszarze wynosiła 414 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej sprzedano energię, wyniosła 284,95 zł/MWh, a maksymalna – 355 zł/MWh.

W ostatniej aukcji tego roku (AZ/7/2023) skierowanej do projektów o mocy przekraczającej 1 MW, zwycięskie oferty obejmowały instalacje o łącznej mocy zainstalowanej 495,5 MW. Wzięło w niej udział 63 producentów, składając łącznie 85 ofert. Na zakup 21,75 TWh energii przeznaczono 6,225 mld zł. Mimo że aukcja zakończyła się zakontraktowaniem nieco ponad 22% tego wolumenu (ponad 4,7 TWh) w ramach 67 ofert od 52 producentów, o wartości przekraczającej 1,5 mld zł, aukcja ta przyczyni się do powstania instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 471 MW oraz lądowych farm wiatrowych o mocy 24,5 MW.

Cena referencyjna dla elektrowni słonecznych wynosiła 389 zł/MWh, a dla elektrowni wiatrowych – 324 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej sprzedano energię, wyniosła odpowiednio 119 zł/MWh dla lądowych farm wiatrowych i 272,91 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych. Maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 310 zł/MWh dla lądowych farm wiatrowych i 349,69 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych.

Aukcje dla biogazu rolniczego, wysokosprawnej kogeneracji, hydroenergii, biopłynów oraz geotermii nierozstrzygnięte

Aukcje OZE oznaczone jako AZ/1/2023 oraz AZ/2/2023, które były dedykowane instalacjom wykorzystującym biomasę do produkcji energii elektrycznej, takie jak instalacje spalania biomasy, instalacje spalania wielopaliwowego, instalacje termicznego przekształcania odpadów oraz układy hybrydowe, oraz aukcja AZ/3/2023, skoncentrowana na nowych biogazowniach rolniczych o mocy większej niż 1 MW, nie osiągnęły rozstrzygnięcia. Dodatkowo, aukcje AZ/4/2023 i AZ/5/2023, skierowane odpowiednio dla instalacji wykorzystujących biopłyny, energię geotermalną i hydroenergię, również nie zostały rozstrzygnięte. Powodem tego była niewystarczająca liczba ofert spełniających wymogi ustawy o OZE, która wymaga co najmniej trzech ważnych ofert, aby aukcję uznano za rozstrzygniętą.

O tym jak przebiegły aukcje OZE w 2022 roku, przeczytać można natomiast na naszym blogu we wpisie: Podsumowanie grudniowych aukcji OZE

Zapisz się do newslettera