Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

RPO województwa opolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim”

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie projektu w zakresie poprawy efektywności energetycznej mogą składać dwa typy beneficjentów:

Typ beneficjenta ogólny:

  1. Administracja Publiczna
  2. Służby publiczne

Typ beneficjenta szczegółowy:

  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego
  2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest jeden typ projektów określony dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021 – 2027 tj.:

Budowa pasywnych obiektów użyteczności publicznej, o zapotrzebowaniu na ciepło EPh+W nie więcej niż 15 kWh/m2/rok.

Czym jest budynek pasywny?

Budynek pasywny jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza (15kWh/(mrok)), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło „słoneczne”, ciepło odzyskiwane z wentylacji) oraz dogrzewanie powietrza wentylującego budynek. Tak, że nie potrzebuje on autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania. Nazwa „pasywny” wzięła się z założenia, że dom taki nie wykorzystuje „aktywnych” źródeł energii potrzebnej do ogrzewana powietrza i wody, takich jak piece, kotły, czy centralne ogrzewanie.

Energię do utrzymania komfortu termicznego dostarczają tylko źródła pasywne takie jak energia promieni słonecznych, mieszkańcy, ciepło wydzielające się np. podczas gotowania czy urządzenia elektryczne, które pomimo wysokiej sprawności, zawsze wydzielają pewną ilość ciepła. W praktyce, w warunkach klimatycznych Europy bardzo ciężko jest uzyskać komfort termiczny bez dostarczania dodatkowej energii, szczególnie w sezonie zimowym. Z tego powodu przyjmuje się, że wartością graniczną zapotrzebowania na energię do ogrzewania, której osiągnięcie pozwala na uznanie domu energooszczędnego za dom pasywny jest wartość 15 kWh/(m2rok).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Terminy składania wniosków

od 09.11.2023 do 20.11.2023

 

Skontaktuj się z nami!

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w pozyskaniu dofinansowania zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomożemy Państwu pomyślnie przejść przez cały proces pozyskania dofinansowania, a także zajmiemy się rozliczeniem.

Zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl, a także na nasze media społecznościowe https://www.facebook.com/heatnotlost oraz https://www.linkedin.com/company/heat-not-lost/

Zapisz się do newslettera