Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Aukcje na premię kogeneracyjną zostały wprowadzone w 2019 roku za sprawą ustawy o  promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zastąpiły one tym samym dotychczas funkcjonujący mechanizm, który oparty był na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji. Każdego roku odbywają się 4 aukcje na premię kogeneracyjną. 20 grudnia 2023 prezes URE (Urzędu Regulacji Energetyki) ogłosił ich harmonogram na 2024 rok.

Terminy aukcji na premię kogeneracyjną na 2024 rok

W 2024 r. podobnie jak w poprzednich latach odbędą się 4 aukcje na premie kogeneracyjną. Po jednej w każdym kwartale. Ich terminy prezentujemy natomiast w poniższej tabeli.

Oznaczenie aukcji   Planowany termin przeprowadzenia aukcji
ACHP/1/2024   między 1 a 22 marca
ACHP/2/2024   między 3 a 21 czerwca
ACHP/3/2024   między 2 a 20 września
ACHP/4/2024   między 2 a 20 grudnia

 

 

Wskazane przez prezesa URE terminy są wyłącznie informacyjne i nie stanowią ogłoszenia o aukcji w rozumieniu przepisów ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

Szczegółowe daty przeprowadzenia aukcji na premię kogeneracyjną będą natomiast ogłaszane nie później niż 45 dni przed dniem rozpoczęcia danej aukcji, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Kto i jak może przystąpić do aukcji na premię kogeneracyjną na 2024 rok?

System aukcyjny wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło jest przeznaczony dla nowych jednostek kogeneracji oraz tych, które zostały znacząco zmodernizowane, o zainstalowanej mocy elektrycznej wynoszącej co najmniej 1 MW, ale nie przekraczającej 50 MW.

Każdy producent energii spełniający powyższe warunki może wziąć udział w danej aukcji, prezentując więcej niż jedną ofertę, pod warunkiem że dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. 

W sytuacji, gdy zostaną złożone co najmniej trzy ważne oferty, zwycięzcami aukcji stają się uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą premię kogeneracyjną (czyli dopłatę do wyprodukowanej energii elektrycznej z jednostki kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedawanej) i których łączna oferta nie przekracza 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu aukcji, lub 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami (jeśli ilość i wartość określone w ogłoszeniu aukcji nie zostaną przekroczone).

Same aukcje na premie kogeneracyjną są przeprowadzane w formie pisemnej, dlatego konieczne jest przygotowanie oferty w formie papierowej i dostarczenie jej w zamkniętej kopercie do Urzędu w określonym terminie. 

Poradnik jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji na premię kogeneracyjną znaleźć można pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/247e589a-f3be-4a2b-bd59-a498d0aac049. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w przygotowaniu oferty na pozyskanie aukcji CHP.

Zapisz się do newslettera