Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Opłata mocowa, która jest obecna na rachunkach za energię elektryczną od stycznia 2021 roku, została wprowadzona w ramach ustawy o rynku mocy. Jest ona opłatą, która ma za zadanie wspierać dostawców mocy oraz gwarantować utrzymanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Stawki opłaty mocowej na kolejny rok zgodnie z przepisami ustawy o rynku mocy oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska są natomiast publikowane przez prezesa URE zawsze pod koniec września. Wobec tego znamy już wysokość opłaty mocowej w 2024 roku.

Opłata mocowa w 2024 roku będzie wyższa

W 2024 roku stawka opłaty mocowej wzrośnie. Oznacza to więc, że zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorcy będą musieli zapłacić więcej za prąd. Jak wskazuje prezes URE Rafał Gawin, podwyżka ta wynika z płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w ramach przeprowadzonych aukcji rynku mocy na 2024 rok, a także wcześniej zawartych kontraktów. 

Opłata mocowa a podział odbiorców

Obecnie wysokość opłaty mocowej uzależniona jest od tego czy odbiorca zalicza się do tak zwanych odbiorców zryczałtowanych, czy też do pozostałych. W przypadku pierwszych z nich stawka opłaty mocowej uzależniona jest od rocznego poboru energii elektrycznej. Natomiast dla pozostałych odbiorców zależy ona od poboru energii elektrycznej w ogłoszonych przez prezesa URE godzinach szczytowych. 

Rozwiązanie to będzie funkcjonowało jeszcze do końca 2027 roku. Od 1 stycznia 2028 roku zostaną jednak zlikwidowane stawki ryczałtowe. Oznacza to więc, że u wszystkich odbiorców energii elektrycznej wysokość opłaty mocowej będzie uzależniona od profilu zużycia prądu. 

Ile będzie wynosić opłata mocowa w 2024 roku?

Wysokość zryczałtowanej opłaty mocowej w 2024 roku dla odbiorców energii elektrycznej z grupy taryfowej G oraz C1 o mocy zamówionej do 16 kW, będzie wynosiła w przypadku:

  • zużycia energii elektrycznej na poziomie poniżej 500 kWh rocznie – 2,66 zł netto,
  • zużycia energii elektrycznej na poziomie od 500 kWh od 1200 kWh rocznie – 6,39 zł netto,
  • zużycia energii elektrycznej na poziomie od 1200 kWh do 2800 kWh rocznie – 10,64 zł netto,
  • zużycia energii elektrycznej na poziomie powyżej 2800 kWh rocznie 14,90 zł. 

Pozostali odbiorcy energii elektrycznej będą z kolei płacić stawkę opłaty mocowej uzależnioną od ilości energii, która zostanie pobrana w szczytowych godzinach w ciągu doby, przypadających od 7:00 do 21:59. Wynosić ona będzie dla nich 0,1267 zł netto za każdy pobrany kWh energii elektrycznej we wskazanych godzinach. 

Jak kształtowała się wysokość opłaty mocowej na przestrzeni lat?

Wysokość opłaty mocowej od momentu jej wprowadzenia w 2021 roku systematycznie rośnie. Doskonale obrazuje to poniższa tabela prezentująca stawki opłaty mocowej w latach 2021-2024 dla odbiorców ryczałtowych.

źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11280,Rynek-mocy-Prezes-URE-wyliczyl-wysokosc-oplaty-za-utrzymanie-bezpieczenstwa-ener.html 

Sytuacja ta wynika natomiast z rosnących kosztów rynku mocy, które w 2023 roku wynosiły 5,3 miliarda złotych. 

Zapisz się do newslettera