Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

W Heat not Lost doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zeroemisyjne źródła energii, takie jak zielony wodór to przyszłość polskiej energetyki. Dlatego też 8 marca wraz z 4 innymi podmiotami dołączyliśmy do Centralnego Klastra Wodorowego imienia Braci Łaszczyńskich. Dzięki temu wraz z pozostałymi członkami Klastra wspólnie będziemy działać na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii o produkcji zielonego wodoru.

Czym jest Centralny Klaster Wodorowy?

Centralny Klaster Wodorowy powstał 25 listopada 2021 roku. Nazwany on został imieniem Braci Łaszczyńskich dla upamiętnienia dokonań tych wybitnych polskich przedsiębiorców, którzy w 1902 roku jako pierwsi na świecie wyprodukowali miedź oraz cynk w procesie elektrolizy. Początkowo określany był on mianem Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego. Jednak w lipcu 2022 wraz z dołączeniem do niego 20 nowych podmiotów z całej Polski został on przemianowany na Centralny Klaster Wodorowy.

Jaki jest cel funkcjonowania Centralnego Klastra Wodorowego?

Powstanie Centralnego Klastra Wodorowego zostało zainicjowane przez Świętokrzyską Grupę Przemysłową INDUSTRIA. Dzięki temu powstało otwarte forum współpracy na rzecz zielonej transformacji w naszym kraju, którego głównym celem jest przede wszystkim stworzenie do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii, które będą w stanie wyprodukować 4 TWh energii rocznie

Oprócz tego w planach Centralnego Klastra Wodorowego jest stworzenie elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW, które mają zapewnić produkcję 50 000 ton czystego wodoru, przeznaczonego do napędzania ciężkiego sprzętu kopalnianego, środków transportu publicznego w miastach oraz ciężarówek. Rozwiązania te mają zgodnie z planami zapewnić zredukowanie emisji CO2 o aż 400 000 ton rocznie. Sygnatariusze klastra zgodnie z założonymi celami dodatkowo działają wspólnie, aby:

  • wspierać instalacje urządzeń do produkcji zielonego wodoru,
  • tworzyć instalacje przeznaczone do magazynowania, dystrybuowania oraz tankowania wodoru, 
  • tworzyć parki maszynowe oraz floty samochodowe, które będą napędzane wodorem.

Dlaczego zdecydowaliśmy się dołączyć do Centralnego Klastra Wodorowego?

Obecnie Centralny Klaster Wodorowy zrzesza ponad 50 różnorodnych podmiotów, wśród których wymienić można między innymi gminy, przedstawicieli lokalnych samorządów, uczelnie wyższe oraz przedsiębiorstwa. 8 marca Heat not Lost wraz z czterema innymi podmiotami dołączyło natomiast do ich grona. Podczas targów ENEX, w trakcie których odbywało się spotkanie CKW w ręce naszego prezesa powędrowała symboliczny Kamień na kamieniu, a Heat not Lost zostało ogłoszone jednym z nowych członków Klastra. 

Kamień na kamieniu

Decyzja o dołączeniu do Klastra przez Heat not Lost podyktowana była tym, że w obliczu zmian zachodzących we współczesnej gospodarce energetycznej naszego kraju dostrzegamy stale rosnącą potrzebę rozwijania i wykorzystywania zeroemisyjnych źródeł energii w postaci między innymi zielonego wodoru. Dodatkowo wierzymy również, że rozwój, a także wykorzystywanie zeroemisyjnych źródeł energii zapewni korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także przedsiębiorców. Dzięki przynależności do Centralnego Klastra Wodorowego będziemy w stanie o wiele lepiej wspierać naszych klientów we wdrażaniu rozwiązań opartych na zeroemisyjnych źródłach energii. Co z kolei z pewnością przełoży się na efektywność tego typu działań. 

Podczas spotkania Centralnego Klastra Wodorowego prezes Heat not Lost wygłosił także przemówienie: W ramach współpracy i naszego wkładu w działalność Centralnego Klastra Wodorowego oferujemy wsparcie kompleksowej realizacji efektywności energetycznej wszelkich przedsięwzięć. Obejmować ono będzie wszelkie etapy inwestycyjne. Poczynając od audytu energetycznego, przygotowania koncepcji i studium wykonalności poprzez pozyskanie środków finansowych z dotacji, preferencyjnych pożyczek, świadectw efektywności energetycznej, premii za produkcję energii w wysokosprawnej kogeneracji, aż po przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji. […] Mam nadzieję, że nasza wiedza i doświadczenie przyczyni się również do tworzenia tutaj w województwie świętokrzyskim i następnie na terenie całego kraju nowoczesnych, zeroemisyjnych i stabilnych źródeł energii.

Słowa te doskonale obrazują to, jak ważne jest dla nas bycie częścią grupy wdrażającej w Polsce zielony wodór i inne zeroemisyjne źródła energii. 

Zapisz się do newslettera