Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Gwarancje BKG to rozwiązanie jakie postanowiło wprowadzić Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na trwający kryzys energetyczny, który w coraz większym stopniu dotyka polskie ciepłownie, zwłaszcza te niewielkie, które z miesiąca na miesiąc muszą mierzyć się z coraz większymi problemami finansowymi przekładającymi się na niemożliwości zakupu surowca niezbędnego do ich funkcjonowania.

Sytuacja ciepłowni w Polsce

Stan polskich ciepłowni od wielu lat nie napawa optymizmem. Jednak obecna sytuacja na rynkach energetycznych sprawia, że coraz bardziej zbliżają się one do granicy, za którą znajduje się upadłość. Doskonałym dowodem na to jest przypadek, który miał miejsce 2 sierpnia bieżącego roku. To właśnie w tym dniu Tauron Ciepło ogłosiło przejęcie cieszyńskiej spółki ciepłowniczej, dostarczającej ciepło dla 30 tysięcy mieszkańców Cieszyna, gdyż groziła jej upadłość. Przypadek ten nie jest wyjątkiem, a ciepłowni borykających się z podobnymi problemami przybywa z dnia na dzień. Rozwiązaniem na przetrwanie przez nie nadchodzącego okresu grzewczego ma być natomiast pomoc w dostępie do zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji BGK.

Czym są gwarancje BGK?

Gwarancje BGK, określane jako gwarancja płynnościowa oraz na inwestycje oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, którego środki mają być przeznaczone na wydatki związane z bieżącym finansowaniem działalności gospodarczej oraz finansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Gwarancji Kryzysowych. Udzielana jest ona zarówno dla kredytów zaciągniętych przez małe ciepłownie w polskiej, jak i zagranicznej walucie, a jej celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw. Gwarancje BGK obejmują jedynie niespłaconą kwotę części kapitałowej kredytu z pominięciem odsetek oraz kosztów związanych z jego udzieleniem czy prowizji.

Jakie są warunki uzyskania gwarancji płynnościowej i na inwestycje?

Gwarancja BGK zaliczana jest do pomocy publicznej, w związku z tym udzielana jest na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej pod nazwą Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Dlatego też przedsiębiorstwa ubiegające się o nią nie mogą być objęte sankcjami, które zostały przyjęte przez Unię Europejską. Co więcej, aby ciepłownia mogła skorzystać z tego rozwiązania, nie może być ona także:

  • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje,
  • przedsiębiorcą będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, lub kontrolowanym przez takie osoby, podmioty lub organy;
  • przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, o ile przeznaczenie środków z kredytu utrudniłoby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

Jakie wsparcie można uzyskać?

Gwarancja płynnościowa oraz na inwestycje oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego obejmuje zakresem do 80% i kwoty wynoszącej maksymalnie 200 milionów złotych, przy czym kredyt, którego ma ona dotyczyć, nie może być większy niż 250 milionów złotych. 

Okres na jaki jest ona przyznawana uzależniony, jest od rodzaju kredytu, którego ma dotyczyć gwarancja. Wynosi on wobec tego do 39 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego oraz do 72 miesięcy, jeśli chodzi o kredyty inwestycyjne.

Jak uzyskać gwarancje BGK?

Aby móc skorzystać z gwarancji BGK podczas zaciągania kredytu mającego na celu zachowanie płynności finansowej niewielkiej ciepłowni, przedsiębiorca musi złożyć wniosek kredytowy wraz z odpowiednim dodatkowym formularzem o uzyskanie gwarancji płynnościowej oraz na inwestycje w jednym z banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wśród nich wyróżnić można między innymi:

  • Alior Bank S.A.,
  • Bank Millennium S.A.,
  • Bank Pekao S.A.,
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  • ING Bank Śląski S.A.,
  • PKO Bank Polski S.A.,
  • mBank S.A.

Pełna lista banków, w których można zaciągnąć kredyt z gwarancją płynności, dostępna jest natomiast na stronie BGK.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej od wybranego banku zawierana z nim umowa automatycznie uwzględniać będzie natomiast zabezpieczenie w formie gwarancji BGK. Dzięki temu w ten sposób zminimalizowane zostały wszelkie formalności. Z gwarancji BGK małe ciepłownie mogą skorzystać do 31 grudnia 2022 roku.

Zapisz się do newslettera