Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

W ramach zakończonej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie „Budowa / modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła” pozyskaliśmy w sumie dla naszych klientów ponad 15 milionów złotych. Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG i budżetu państwa

Jaka jest różnica między Funduszami EOG a Funduszami Norweskimi?

Fundusze norweskie i EOG są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Celem Grantów jest zmniejszenie dysproporcji społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienie relacji dwustronnych. Wzmacnia to rynek wewnętrzny, prowadząc do lepiej prosperującej Europy.  Granty składają się z dwóch schematów finansowania – funduszy EOG i funduszy norweskich. Główna różnica między nimi polega na tym, skąd pochodzi finansowanie i które kraje otrzymują finansowanie.

Fundusze EOG

Fundusze EOG są finansowane wspólnie przez wszystkie trzy kraje-darczyńcy – Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje-darczyńcy wnoszą wkład według wielkości i PKB – Norwegia dostarcza około 95,8%, Islandia 3%, a Liechtenstein 1,2%. W okresie finansowania 2014-2021 fundusze EOG wynoszą 1,5 mld euro. Fundusze EOG przyznawane są dla 15 krajów w Europie – Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Estonii, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Organem decyzyjnym Funduszy EOG jest Komitet Mechanizmu Finansowego. W skład komisji wchodzą przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Fundusze norweskie

The Norway Grants są finansowane przez Norwegię sam i składa się z 1,3 mld € w okresie 2014-2021 finansowania. Fundusze norweskie są przydzielane 13 krajom, które przystąpiły do ​​EOG po 2004 roku. Oznacza to, że Grecja i Portugalia nie otrzymują dofinansowania z funduszy norweskich. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest organem decyzyjnym Funduszy Norweskich.

Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Budowa i modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych

Celem naboru którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Energia odnawialna , efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne była poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, poprzez wsparcie modernizacji systemów ciepłowniczych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych źródeł ciepła.

Istniejący system ciepłowniczy musi w momencie zakończenia projektu zbliżyć się do spełnienia wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnego z Dyrektywą UE. Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” zostanie osiągnięte poprzez wsparcie modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych, w tym, w stosownych przypadkach, wymianę źródeł energii. Inwestycje mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej. Warunkiem przeprowadzenia procesu modernizacji systemów ciepłowniczych jest, aby zastąpienie i/lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej energii przez nowe jednostki produkcyjne oparte było na energii odnawialnej i/lub gazie ziemnym i prowadziło do zmniejszenia zużycia stałych paliw kopalnych.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

W naborze Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła złożono 19 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości prawie 224 mln zł (ok. 51,8 mln euro) – przy dostępnej alokacji prawie 164 mln zł (niemal 38 mln euro). Ostatecznie, pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania uzyskało 14 projektów, w których łączna kwota przyznanego dofinansowania to ok. 162,4 mln zł (czyli ok. 37,6 mln euro). Dwa spośród nich będą wdrażane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii.

 

Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznane dofinansowanie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK S.A.) Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 4 442 984,10 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz 4 635 963,00 zł
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Budowa układu kogeneracji w kotłowni osiedlowej K41 MZEC Kędzierzyn-Koźle 5 924 536,00 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Piekarach Śląskich 6 195 544,52 zł
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lubartowie 6 875 775,00 zł
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Budowa układu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji opartej o gaz ziemny o mocy elektrycznej 6,72 Mwe, przy ciepłowni Zawiszów w Świdnicy 9 565 200,00 zł
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Budowa kotła biomasowego w Ostrowie Wielkopolskim 10 305 274,03 zł
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Wymiana kotła węglowego typu WR-25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk 11 241 000,00 zł
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. Budowa wodnego kotła biomasowego o mocy nominalnej 25 MW w Ostrowcu Świętokrzyskim 14 048 495,97 zł
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Spółka z o.o. Modernizacja systemu ciepłowniczego ZEC w Wołominie poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji oraz likwidację indywidualnych źródeł ciepła 14 333 510,40 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMAL” S.A. w Lubinie Budowa źródła biomasowego i sieci ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej w Lubinie 15 647 141,00 zł
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp.z o.o. Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 Mwe wraz z instalacją wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach 16 650 000,00 zł
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Budowa pompy ciepła będącej nowym źródłem zasilania dla miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu 20 967 997,50 zł
PGE Energia Ciepła S.A. Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych 21 648 196,53 zł

Zapisz się do newslettera