Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Fundusz Transformacji Energetyki to fundusz celowy, do którego ma trafiać 40% pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, czyli około 100 miliardów złotych. Nic więc dziwnego, że jeszcze do niedawna były prowadzone konsultacje społeczne na jaki cel mają zostać wydane te środki. W ich wyniku Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza rozszerzyć dotychczasową listę przedsięwzięć, które mają być finansowane z FTE. Czy znajdą się więc wśród nich także elektrownie węglowe?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wzięło pod uwagę propozycje zgłaszane w konsultacjach społecznych dotyczących FTE

Wiosną 2022 roku zaprezentowana została druga wersja projektu zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wtedy także zostały uruchomione konsultacje społeczne. Po kilku miesiącach Ministerstwo Środowiska i Klimatu opublikowało natomiast dotyczący ich raport. Wynika z niego przede wszystkim to, że pod uwagę będą brane propozycje zmian w ustawie zaprezentowane przez spółkę PGE oraz Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. W efekcie do listy przedsięwzięć wspieranych przez środki pochodzące z Funduszu Transformacji Energetyki zostaną więc dopisane także elektrownie węglowe.

Jakie przedsięwzięcia związane z energetyką konwencjonalną mają być wspierane z FTE?

Składane podczas konsultacji społecznych propozycje inwestycji w ramach energetyki konwencjonalnej, które będą mogły być finansowane ze środków jakie zgromadzi Fundusz Transformacji Energetyki, dotyczą 4 działań. Wyróżnić się więc wśród nich:

  • poprawę efektywności energetycznej oraz sprawności wytwarzania energii w elektrowniach węglowych, w celu ograniczenia generowanej przez nie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń,
  • zwiększenie elastyczności pracy, a także obniżenie minimów technicznych, w celu zwiększenia niezawodności i stabilności pracy istniejących bloków energetycznych, a co za tym idzie poprawy funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego,
  • przemianę istniejących elektrowni konwencjonalnych na jednostki wielopaliwowe,
  • zgazowanie węgla.

Oznacza to więc, że środki z FTE, które będą mogły ewentualnie uzyskać elektrownie węglowe, będą musiały być przeznaczone na ich modernizacje, przy czym z FTE nie będzie można finansować przedsięwzięć dotyczących produkcji energii elektrycznej ze stałych paliw kopalnych.

Czym jest Fundusz Transformacji Energetyki?

Fundusz Transformacji Energetyki, nad którym prace trwają już kolejny rok, ma być funduszem celowym, do którego będzie trafiało 40% środków ze sprzedaży puli uprawnień do emisji CO2, pochodzących z aukcji. Za zarządzanie nim ma natomiast odpowiadać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie odpowiadał za opracowywanie projektów programów finansowych ze środków FTE oraz prowadzenie konsultacji społecznych. Wsparcie w ramach Funduszu Transformacji Energetyki ma być z kolei udzielane zarówno w formie dotacji, jak i pożyczek.

Zgodnie z obecnym kształtem ustawy Fundusz Transformacji Energetyki ma finansować przede wszystkim modernizacje, dywersyfikację oraz zrównoważoną transformacją sektora energetycznego. Wobec tego w szczególności wspierane będą za pomocą pochodzących z niego środków inwestycje związane z:

  •  energetyką jądrową,
  • odnawialnymi źródłami energii,
  • sieciami przesyłowymi,
  • wysokosprawną kogeneracją,
  • magazynami energii.

Zapisz się do newslettera