Kogeneracja Rzeszów

Myślisz nad instalacją kogeneracji w Rzeszowie i okolicy ?
Napisz do nas:


Masz pytania - napisz info[at]hnl.pl do nas lub zadzwoń 500-18-18-11


Co to jest kogeneracja?

Kogeneracja to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.


Podstawową zaletą skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (ang. CHP - Combined Heat and Power) jest dużo wyższa sprawność ogólna tego procesu w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Sprawność ogólna procesu skojarzonego przekracza 85%, zaś procesów rozdzielonych jest niższa od 60%. Uzyskanie tak wysokiej sprawności w procesie kogeneracji jest możliwe dzięki zastosowaniu odzysku ciepła, powstającego podczas produkcji energii elektrycznej.


W przypadku zastosowania kogeneracji oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej może wynieść nawet ponad 40%. Szacuje się, że inwestycja zwraca się po około 3-4 latach. Nie bez znaczenia jest fakt, iż istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego ze środków unijnych, między innymi w ramach programów regionalnych. Przed zastosowaniem systemu kogeneracji należy przeanalizować, czy w konkretnym przypadku jest to inwestycja uzasadniona ekonomicznie.


Zapraszamy klientów z lokalizacji:

Mieszka I, Gen. Grota-Roweckiego, Zalesie, Drabinianka, Baranówka, Pułaskiego, Pobitno, Śródmieście – Południe, Piastów, Kotuli, Paderewskiego, Nowe Miasto, Kmity, Staroniwa, Gen. Andersa, Śródmieście – Północ, Krakowska – Południe, Tysiąclecia, Wilkowyja.

Kogeneracja heat not lost
Efektywny energetycznie system

Podstawą efektywnego energetycznie systemu jest rozwój wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji będącej optymalnym wykorzystaniem paliw. Mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni a energii elektrycznej w elektrowni generuje znaczące oszczędności ekonomiczne i jest jednym ze sposobów sprostania wyzwaniom związanym z ograniczoną ilością nieodnawialnych zasobów energetycznych.


Oferujemy współpracę w zakresie pozyskania dofinansowania na budowę instalacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji ze stałą premią do ceny energii elektrycznej.

Kogeneracja Rzeszów

Obecnie 11% energii w Unii Europejskiej pochodzi z kogeneracji. Czym ona jest i jak przekłada się na oszczędność w przedsiębiorstwie?


Kogeneracja jest procesem, który polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym. Jest to zatem świetnie rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dużych ilości ciepła.


Dlaczego kogeneracja gwarantuje oszczędność?

W tradycyjnej elektrowni ciepło przekształcane jest w energię elektryczną. W tym procesie ponad połowa mocy nie zostaje wykorzystana i ulega stracie. Jest to nazwane stratą wylotową. Nowoczesna elektrociepłownia wykorzystująca kogenerację działa na innej zasadzie - wykorzystuje ciepło odpadowe, które powstaje przy produkcji energii. Gwarantuje to oszczędność przy zużyciu takiej samej ilości paliwa i wytwarzaniu takiej samej ilości energii jak w przypadku produkcji energii elektrycznej w tradycyjnej elektrowni.


Powstałe w wyniku kogeneracji ciepło wykorzystuje się do celów przemysłowych, ale także do ogrzewania budynków czy wody. Przedsiębiorstwo dzięki całemu procesowi uzyskania ciepła i energii elektrycznej płaci mniejsze rachunki za prąd i energię cieplną.


Kogeneracja Rzeszów a tradycyjne rozwiązania

Jak już wspomnieliśmy, wytwarzanie energii kosztuje. Natomiast przedsiębiorstwa dążą do tego, by uzyskać jak największą oszczędność. Pora zatem przedstawić zalety kogeneracji. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest o 70% wyższa niż w przypadku kiedy energię elektryczną wytwarza się w elektrowni kondensacyjnej, a ciepło w kotłowni. Pisząc bardziej obrazowo - do przygotowania 40 jednostek energii elektrycznej i 50 jednostek energii cieplnej zużywa się 100 jednostek paliwa. Natomiast, aby jednostki te wyprodukować oddzielnie potrzeba aż 170 jednostek paliwa. Różnica jest zatem widoczna.


Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej wiąże się ze stratami energetycznymi - wykorzystuje się tylko 40% energii, która zawarta jest w paliwie. Kogeneracja pozwala wykorzystać ponad 80% energii pierwotnej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ciepła zawartego w spalinach.


W warunkach przemysłowych i mocach wytwarzania do kilku MWe spotyka się agregat kogeneracyjny, czyli silnik tłokowy, w którym jako paliwo wykorzystuje się gaz ziemny lub biogaz (kogeneracja gazowa).


Kogeneracja sprzyja racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów nieodnawialnych i ochronie środowiska. Zwiększa także bezpieczeństwo energetyczne kraju.


Kogeneracja Rzeszów - aspekty prawne

Prawo Energetyczne definiuje, czym jest efektywny system ciepłowniczy lub chłodniczy. Za taki system można uznać instalację, w której do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej 50% energii pochodzącej z OZE, 50% ciepła odpadowego, 75% ciepła z instalacji kogeneracji lub w 50% połączenia energii oraz ciepła ze źródeł wymienionych w trzech pierwszych punktach.


KOd 2019 na rachunkach za prąd pojawiła się opłata kogeneracyjna. Przychody uzyskane z tytułu tej opłaty przekazywane są przez operatorów sieci energetycznej do budżetu centralnego, skąd trafiają do programu wsparcia kogeneracji w Polsce.


Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji weszła w życie 25 stycznia 2019 roku (ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku). Wprowadziła ona nowe systemy wsparcia dla jednostek kogeneracji, które mają zastąpić tradycyjne mechanizmy w postaci świadectw pochodzących z kogeneracji (żółte certyfikaty). Założeniem ustawy jest ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych (ograniczenie emisji CO2) przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej. Tym samym wysokosprawna kogeneracja ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii.


Kogeneracja pozwala sporo zaoszczędzić, co na pewno jest dobrą wiadomością dla przedsiębiorców. Mogą oni ubiegać się o dofinansowanie systemów kogeneracyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu z Funduszy Norweskich i EOG. Jak widać kogeneracja to coraz bardziej popularne rozwiązanie w Polsce. Nic dziwnego, gdyż gwarantuje bardziej efektywne wykorzystywanie naszych zasobów.


Kogeneracja heat not lost

Nasza oferta

Oferujemy współpracę w zakresie:

 • Wykonania wstępnej oceny potencjalnych projektów inwestycyjnych
 • Analizy techniczno-ekonomicznej
 • Studium wykonalności
 • Programu funkcjonalno-użytkowego
 • Montażu finansowego inwestycji
 • Przeprowadzenia postępowania środowiskowego
 • Pozyskania promesy koncesji na wytwarzanie energii
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji
 • Nadzoru nad realizacją inwestycji
 • Uzyskanie premii dla wytworzonej energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej
 • Monitorowania uzyskanych efektów energetycznych i ekologicznych
 • Obrotu wyprodukowanym ciepłem i energią elektryczną
 • Pozyskanie oraz rozliczanie premii gwarantowanej lub kogeneracyjnej

Premia kogeneracja oraz premia gwarantowana

W zależności od mocy instalacji można uzyskać wsparcie w zakresie nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wsparcie uzyskuje się na każdą wyprodukowaną MWh energii elektrycznej nawet przez okres 15 lat. Dla jednostek do 1 MWe wsparcie można uzyskać nawet na energię, która będzie wykorzystywana na potrzeby własne. W przypadku jednostki powyżej 1 MWe ciepło musi zostać oddane do publicznej sieci ciepłowniczej. W przypadku gdy oddaje się 70% ciepła do publicznej sieci ciepłowniczej wsparcie uzyskuje się dla całej energii wyprodukowane z tej jednostki natomiast jeśli ciepło oddane do publicznej sieci ciepłowniczej stanowi mniej niż 70% uzyskuje się wsparcie dla energii elektrycznej proporcjonalne do ciepła które zostało skierowane do sieci.Dodatkowo obecnie istnieje możliwość uzyskania dotacji dla wybudowania jednostek wysokosprawnej kogeneracji w ramach programów regionalnych krajowych oraz funduszy norweskich.

Kogeneracja heat not lost
 • Sytuacja w polskim ciepłownictwie

  Modernizacja ciepłownictwa to wieloletni proces wymagający dużych nakładów finansowych na modernizację dostosowującą do przyszłych wyzwań środowiskowych oraz konkurencji rynkowej. Za efektywny system ciepłowniczy uważa się ten, w którym 75% dostarczanego ciepła pochodzi z kogeneracji, lub w którym nie mniej niż 50% pochodzi z OZE lub ciepła odpadowego oraz taki, w którym stosujemy mieszankę tych form produkcji na poziomie nie mniejszym niż 50%.


  Pomimo braku formalnego obowiązku prawnego przebudowy istniejących systemów ciepłowniczych potrzebę taką wywołują obecne mechanizmy pomocy publicznej na inwestycje modernizacyjne. Warunkiem koniecznym uzyskania pomocy jest zmiana statusu prawnego z nieefektywnego systemu ciepłowniczego na efektywny.


  Podstawą efektywnego energetycznie systemu jest rozwój wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji będącej optymalnym wykorzystaniem paliw. Mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni a energii elektrycznej w elektrowni generuje znaczące oszczędności ekonomiczne i jest jednym ze sposobów sprostania wyzwaniom związanym z ograniczoną ilością nieodnawialnych zasobów energetycznych.

Działamy w całej polsce min. w miastach : Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Poznań, Lublin, Łomża