Blog

Wodór ma stać się paliwem przyszłości. Wskazuje na to, chociażby Strategia Wodorowa dla neutralnej klimatycznie Europy zaprezentowana przez Komisję Europejską w 2020 roku, a także plany związanych z wodorem krajów członkowskich Unii Europejskiej, do których należy także Polska. Według przyjętej w naszym kraju na początku listopada Polskiej Strategii Wodorowej ma on być ogromną szansą na odejście od węgla w wysoko energochłonnym przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz stalowym. Dodatkowo coraz prężniej wdrażany jest on także w transporcie pod postacią autobusów wodorowych. Jakie stanowisko w sprawie wodoru prezentuje wobec tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Czy Polska stanie się głównym producentem wodoru w Europie?

Obecnie Polska zaliczana jest do jednego z największych producentów wodoru nie tylko na starym kontynencie, ale i na świecie. Całość globalnego rynku wodoru wynosi bowiem około 70 milionów ton, z czego naszym kraju jest pozyskiwany około milion ton tego surowca ze źródeł kopalnych. Wsparcie gospodarki wodorowej poprzez produkcję tego gazu z odnawialnych źródeł energii daje więc nam nadzieje na jej prężny rozwój w najbliższych latach. Dlatego też chce o nią zadbać w dużym stopniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Polska Strategia Wodorowa

Polska Strategia Wodorowa opublikowana w Monitorze Polskim 7 grudnia wskazuje, że zielony wodór w naszym kraju produkowany ma być za sprawą nakładów inwestycyjnych, które wyniosą do 2030 roku około 11 miliardów złotych, nie tylko z elektrolizerów, ale także węgla, wiatru, słońca oraz deszczówki. Oprócz tego założenia PSW wskazują także, że do 2030 roku w naszym kraju ma poruszać się od 800 do 1000 autobusów wodorowych, a do 2025 roku powstaną 32 stacje przeznaczone do tankowanie wodoru.

Stanowisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie tych założeń jest natomiast jasne. Jak podaje w rozmowie z Polską Agencją Prasową jego prezes NFOŚiGW posiada odpowiednie środki do tego, aby rozpocząć realizację zaprezentowanej Strategii Wodorowej. W związku z tym chce on być inicjatorem przedsięwzięć związanych z produkcją i wykorzystywaniem wodoru w Polsce zapewniających dla niego rynek zbytu.

Jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wspierać rozwój wodoryzacji polskiej gospodarki?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wodoru postawił sobie dwa cele. Pierwszym z nich jest upowszechnianie wykorzystywania wodoru w naszym kraju za pomocą programów przeznaczonych dla samorządów wspierających zakup zeroemisyjnych autobusów oraz budowę stacji tankowania wodoru. Wśród nich wyróżnić można między innymi program Nowa Energia, Zielony Transport Publiczny czy też Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru, w ramach którego łącznie przeznaczone jest 100 milionów złotych.

Drugim zadaniem NFOŚiGW na 2022 rok związanym z wodoryzacją naszego kraju jest natomiast wspieranie rozwoju przemysłu związanego z tym gazem poprzez poszukiwanie inwestorów dla technologii pozwalających pozyskiwać wodór w sposób zeroemisyny. W tym przypadku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wyklucza także tego, że on sam stanie się inwestorem, jego prezes wskazał bowiem, że: Chcemy uniknąć sytuacji, w której, co prawda w Polsce wodór pojawi się jako paliwo, ale jednocześnie będzie bardzo mało polskiego komponentu w łańcuchu dostaw urządzeń służących pozyskiwaniu zielonego wodoru, czy jego konsumpcji.

Zaprezentowana Polska Strategia Wodorowa oraz zapewnienia prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wspieraniu jej realizacji wskazują więc, że w najbliższych latach zielony wodór ma szanse stać się coraz powszechniejszym paliwem w naszym kraju.