Blog

Opis prezentowanego podczas konferencji materiału: Inwestycje w nowe rozwiązania, technologie, zwłaszcza jeśli są to autorskie rozwiązania, obarczone są ryzykiem nieosiągnięcia sukcesu. Dlatego istotną kwestią jest pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji, w formie dotacji, lub zapewnienia finansowania w trybie ESCO.

Dorota Hubka-Wójcik

a)      Ukończyła:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Sanitarnej

Technical University Of Esbjerg, Denmark

b)      Temat dotyczy:                           

Finansowanie projektów, realizowanych przez przedsiębiorców, związanych z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem oze

c)      Zawodowo interesuje się:.

Nowymi technologiami, innowacjami, inżynierią finansową projektów rozwojowych w firmach, inwestycji w innowacyjne rozwiązania i technologie, zarządzanie projektami B+R, zarządzaniem procesem wdrożenia innowacji.