Blog

W województwie Świętokrzyskim rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”

Termin składania wniosków

Nabór rozpoczął się 10 czerwca 2022 i zakończy się 24 czerwca 2022

Poziom dofinansowania:

  Dla mikro i małych przedsiębiorstw:
  • 65 % kosztów kwalifikowalnych dla instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kW (odrębnie dla każdego źródła energii);
  • 65 % kosztów kwalifikowalnych dla termomodernizacji budynku.
   Dla średnich przedsiębiorstw:
  • 55 % kosztów kwalifikowalnych dla instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kW (odrębnie dla każdego źródła energii);
  • 55 % kosztów kwalifikowalnych dla termomodernizacji budynku

W ramach niniejszego konkursu wspierane będą projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

W przypadku zainteresowania tematem zapraszamy do kontaktu.

info@hnl.pl