Blog

Współczesne trendy wymuszają na przedsiębiorstwach dążenie do jak najwyższej efektywności energetycznej, która z jednej strony pozytywnie wpływa na środowisko, natomiast z drugiej generuje oszczędności. Skutecznym sposobem na uzyskanie jej jest zastosowanie między innymi odnawialnych źródeł energii, a także kogeneracji, na której skupiamy się w dalszej części. Z tego wpisu dowiesz się więc: czym jest i na czym polega kogeneracja, jakie są jej zalety oraz na jakich technologiach się ona opiera.

Na czym polega kogeneracja?

Kogeneracja to proces, w wyniku którego produktem końcowym jest zarówno energia elektryczna, jak i energia cieplna, określana jest ona także terminem CHP, będącym akronimem jej angielskiego określenia Combined Heat and Power. W związku z tym kogeneracja opiera się na produkcji w jednym procesie technologicznym dwóch rodzajów energii za pomocą generatorów i innych urządzeń określanych wspólnie jako zespół kogeneracyjny.

Dzięki takiemu rozwiązaniu przy produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej zużywana jest mniejsza ilość paliwa, niż byłaby potrzebna do wytworzenia każdej z nich oddzielnie. Kogeneracja zaliczana jest do niezwykle uniwersalnego procesu technologicznego, który z powodzeniem może być wdrożony w:

  • fabrykach,
  • obiektach magazynowych,
  • hotelach,
  • szpitalach,
  • obiektach publicznych.

Najczęściej stosowane układy kogeneracyjne

W zależności od możliwości firm chcących zastosować kogenerację do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej mają one do wyboru różnorodne rozwiązania technologiczne. Najczęściej stosowanymi układami kogeneracyjnymi są natomiast:

  • turbiny parowe, stosowane w energetyce zawodowej, które zasilane są za pomocą pary produkowanej w kotłach opalanych za pomocą węgla lub biomasy,
  • turbiny gazowe z kotłami odzyskowymi, w których nośnikami ciepła w procesie kogeneracji jest para wodna, stosowane także układach kogeneracyjnych małej skali,
  • gazowo-parowe, również powszechnie stosowane w energetyce zawodowej bazujące na turbinach gazowych w układzie kombinowanym wraz z odzyskiem ciepła.

Zalety wdrożenia kogeneracji przez przedsiębiorstwa

Kogeneracja przede wszystkim wyróżnia się dużą sprawnością ogólną procesów związanych z jednoczesną produkcją ciepła i energii elektrycznej w porównaniu do ich rozdzielonego wytwarzania. Przekracza ona bowiem 85%. Dzięki temu zastosowanie kogeneracji generuje oszczędności związane z kosztami zakupu energii elektrycznej na poziomie nawet 40%. Co doskonale obrazuje poniższy schemat.

Kogeneracja Heat not Lost

Wszystko za sprawą tego, że w odróżnieniu od działania klasycznej elektrowni, w której ciepło przekształcane jest w energię elektryczną, kogeneracja minimalizuje straty wylotowe, gdyż pozwala ona na wykorzystywanie ciepła odpadowego nie tylko do celów przemysłowych, ale także ogrzewania wody czy budynków.

Kolejną zaletą zastosowania kogeneracji wynikającą niejako z jej wysokiej sprawności ogólnej jest także szybki zwrot z inwestycji, w okresie od 4 do 5 lat, który dodatkowo może być także przyspieszony za pomocą licznych dofinansowań na budowę instalacji przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Do których zaliczyć można między innymi dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oprócz tego do zalet wykorzystywania kogeneracji w przedsiębiorstwach zaliczyć można także bezpieczeństwo energetyczne, jakie ona gwarantuje, gdyż jej system może z powodzeniem działać poza siecią. Dzięki temu przedsiębiorstwo staje się niezależne od krajowych dostawców prądu i nie musi już obawiać się przerw w dostawach energii elektrycznej wynikających z warunków atmosferycznych czy awarii systemów energetycznych.

Kogeneracja nie pozostaje również bez wpływu na ekologię. Dzięki niej można bowiem w znacznym stopniu obniżyć emisję CO2, pyłów i SO2, ponieważ za jej sprawą zużywana jest mniejsza ilość paliwa potrzebnego do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Zastanawiasz się nad wdrożeniem kogeneracji w Twojej firmie? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy między innymi przeprowadzą dla Ciebie audyt efektywności energetycznej oraz doradzą skąd pozyskać fundusze na inwestycje.