Blog

Formuła ESCO to nowoczesny model współpracy z firmą zewnętrzną, który pozwala na modernizację energetyczną przedsiębiorstwa bez ponoszenia własnych nakładów finansowych. W związku z tym dzięki niej na poprawę efektywności energetycznej może sobie pozwolić niemal każde przedsiębiorstwo. W tym artykule omawiamy więc: jak w praktyce wygląda współpraca z firmą ESCO, jakie są jej zalety oraz kto może skorzystać z tego rozwiązania.

Czym jest formuła ESCO?

ESCO to skrótowa nazwa pochodząca od angielskiego wyrażenia Energy Saving Company oznaczającego w wolnym tłumaczeniu firmę oszczędzającą energię. Nasza działalność typu ESCO polega więc na realizacji usług związanych z optymalizacją zarządzania zasobami energetycznymi przedsiębiorstwa decydującego się na współpracę z nami.

Na jakich zasadach działa współpraca z firmą ESCO?

Współpraca z firmą typu ESCO opiera się na kontraktach wykonawczych. Poprzez zaangażowanie naszych środków finansowych oraz zdobytych przez klienta dotacji i dofinansowań projektujemy, a także realizujemy przedsięwzięcia modernizacyjne. Ich celem jest poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie klienta. Przedsięwzięcia te opierają się najczęściej na:

 • ograniczeniu strat energii, poprzez lepsze jej wykorzystywanie,
 • odzyskiwaniu energii z procesów przemysłowych,
 • naprawie oraz konserwacji urządzeń,
 • zastosowaniu chłodzenia lub ogrzewania bazującego na cieple odpadowym z instalacji przemysłowych.

Jak rozliczana jest współpraca z firmą typu ESCO?

Rozliczenie wdrożonych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa odbywa się na indywidualnie określonych zasadach. Przy czym środki finansowe na zwrot dla firmy ESCO poniesionych nakładów oraz jej wynagrodzenie pochodzą z wygenerowanych poprzez wprowadzone rozwiązania oszczędności. 

W praktyce oznacza to, że przed podjęciem współpracy z nami klient ponosi wyłącznie koszty energii. Po wprowadzeniu rozwiązań modernizacyjnych ich poziom znacznie spada, a wygenerowane oszczędności są zwracane dla nas, do momentu aż nie pokryją one wysokości naszego wynagrodzenia i zainwestowanych środków inwestycyjnych. W związku z tym przedsiębiorstwo, które decyduje się na tego typu rozwiązanie, nie angażuje wobec tego żadnych swoich środków na przeprowadzane inwestycje, a zyskuje poprawę swojej efektywności energetycznej.

Jakie są zalety współpracy opartej na formule ESCO?

Model współpracy ESCO to rozwiązanie cechujące się wieloma zaletami. Podstawową z nich jest jednak przede wszystkim to, że przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na przeprowadzenie za jego pomocą modernizacji energetycznej, nie ponosi ryzyka inwestycyjnego. Nie musi ono bowiem posiadać środków finansowych.

Oprócz tego ESCO zapewnia:

 • profesjonalne doradztwo techniczne specjalistów,
 • zarządzanie projektem,
 • kalkulacje poziomu oszczędności oraz czasu zwrotu z inwestycji,
 • stały, kompleksowy monitoring wyników,
 • pełną optymalizację zużycia energii zapewniającą najlepsze efekty.

Dodatkowo warto także wspomnieć, że działania firm ESCO objęte są gwarancją.

Kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Współpraca z firmami typu ESCO najczęściej wybierana jest przez instytucje publiczne. Pomimo to jest ona jednak także idealnym rozwiązaniem dla prywatnych firm, które chcą zoptymalizować koszty związane z wykorzystywaną przez nie energią, a tym samym zyskać oszczędności zwiększające ich rentowność.

Dlatego też do współpracy z nami zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa, które nie posiadają obecnie środków na modernizację energetyczną, jednak zdają sobie sprawę z jej dużego znaczenia dla ich funkcjonowania na współczesnym rynku. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiednie rozwiązania, pozwalające uzyskać jak najlepsze efekty, które zostaną wprowadzone bez konieczności inwestowania własnych środków finansowych. W ramach współpracy ESCO zajmujemy się bowiem:

 • opracowywaniem koncepcji inwestycji poprawiających efektywność energetyczną firm,
 • finansowaniem przedsięwzięć,
 • nadzorem nad ich realizacją oraz monitoringiem efektu energetycznego.

Zachęcamy więc do kontaktu z naszą firmą!