Blog

Program Mój Prąd 4.0, czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych programów w tym roku rusza w połowie kwietnia. Tym razem na czwartą już edycję Programu Mój Prąd przeznaczony został budżet w wysokości 350 milionów złotych, który pochodzi w 100% z funduszy unijnych. Jak podkreśliła Minister Klimatu i Środowiska Program Mój Prąd 4.0 ma na celu głównie promować nowy system rozliczeń prosumentów. Jakie są wobec tego jego szczegóły?

Do kogo skierowany jest program Mój Prąd 4.0?

Dotacje w ramach programu Mój Prąd 4.0 skierowane są do osób fizycznych, które w tej edycji zostały podzielone na dwie grupy. Pierwszą z nich są wszyscy ci, którzy złożą wnioski do Operatorów Systemu Dystrybucyjnego o przyłączenie swoich mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku. Drugą grupą są natomiast prosumenci, którzy nieodwracalnie zrezygnują z obecnego systemu rozliczania oddawania nadwyżek energii do sieci energetycznych opartego na net-meteringu i przejdą na net-billing od 1 lipca 2022 roku.

Jak więc widać Program Mój Prąd 4.0 kładzie duży nacisk na to, aby jak najwięcej właścicieli mikroinstalacji rozliczało oddawane nadwyżki energii elektrycznej produkowanej przez ich instalację na nowych, jednak nie do końca korzystnych dla nich zasadach.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać w ramach programu?

Podzielenie beneficjentów programu na dwie grupy sprawiło, że kwoty dofinansowania oferowane w ramach Programu Mój Prąd 4.0 są różne. Jednak wzorem poprzednich edycji wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W związku z tym osoby, które montują nową mikroinstalację fotowoltaiczną mogą uzyskać do 4 000 zł dofinansowania. Kwota ta wzrasta natomiast do 5 000 złotych, jeśli zdecydują się oni także na montaż innych elementów objętych również dofinansowaniem, do których zaliczają się:

  • magazyny ciepła — dofinansowanie do 5 000 zł,
  • magazyny energii elektrycznej — dofinansowanie do 7 500 zł,
  • zintegrowane inteligentne systemy zarządzania energią — dofinansowanie do 3 000 zł wyłącznie pod warunkiem zakupu magazynu energii lub ciepła.

Dotychczasowi posiadacze mikroinstalacji, którzy zdecydują się na przejście na system net-bilingu mogą natomiast uzyskać w ramach programu Mój Prąd 4.0 grant w wysokości 2 000 złotych. Nawet jeśli skorzystali oni ze wcześniejszych edycji programu. W przypadku natomiast kiedy zamontowana przez nich mikroinstalacja fotowoltaiczna nie była współfinansowana ze środków pochodzących z programu, mogą oni otrzymać 4 000 zł lub 5000 zł dofinansowania.

W obu przypadkach mają oni również możliwość skorzystania z dofinansowania na dodatkowe elementy instalacji wymienione powyżej, których kwota również jest taka sama.

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 4.0 rusza 15 kwietnia. Warto więc spieszyć się z ich składaniem, gdyż tegoroczny budżet jest stosunkowo niewielki w porównaniu do tego, jakie inwestycje mają być za jego pomocą dofinansowywane, a liczba chętnych z pewnością będzie duża. Potwierdzić to może, chociażby to, że do tej pory we wszystkich 3 poprzednich edycjach programu Mój Prąd wpłynęło 444 tysięcy wniosków. Z czego część z nich wciąż nie została rozpatrzona. Nowością, jeśli chodzi o Program Mój Prąd, są natomiast dofinansowania oferowane na montaż urządzeń i rozwiązań przeznaczonych do magazynowanie i lepszego zarządzania energią elektryczną produkowaną przez instalacje fotowoltaiczne.