Białe Certyfikaty Lublin

Myślisz nad białym certyfikatem w Katawicach lub okolicy ?
Napisz do nas:


Masz pytania - napisz info[at]hnl.pl do nas lub zadzwoń 500-18-18-11

Białe certyfikaty Lublin

Pozyskujemy finansowanie w ramach systemu świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Zajmujemy się przygotowaniem audytu efektywności energetycznej, kompletnego wniosku, sprzedażą praw do świadectw efektywności energetycznej, rejestracją przedsiębiorstw na Towarowej Giełdzie Energetycznej.


Poprzez wykorzystanie wiedzy i wieloletniego doświadczenia Heat not Lost oferuje skuteczny udział w procesie mającym na celu wzrost efektywności energetycznej i - co z tym związane - przyszłych przychodów z tytułu zaoszczędzonej energii. Świadectwo efektywności energetycznej przysługuje dla przedsięwzięć, jeżeli w wyniku ich realizacji uzyskuje się oszczędność energii w ilości nie mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego.Zapraszamy klientów z lokalizacji:

Schemat działania pozyskania białych certyfikatów:

Białe certyfikaty są świadectwami efektywności energetycznej. Wydaje się je za efekt energetyczny, czyli oszczędność energii w wyniku przeprowadzenia modernizacji w swoim przedsiębiorstwie. Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem finansowania w ramach białych certyfikatów. Sprzedajemy także prawa do świadectw efektywności energetycznej.


Co mówi prawo?

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku mówi o obowiązku oszczędności energii. W związku z tym przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do uzyskania w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5% ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Świadectwo efektywności energetycznej stanowi potwierdzenie, że przedsiębiorstwo faktycznie planuje zaoszczędzić ilość energii finalnej i przeprowadzić w tym celu stosowne modernizacje. Upraszczając - jeśli przedsiębiorca ma zamiar wdrożyć inwestycje, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej, może starać się o wydanie białych certyfikatów.


Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty są również formą dofinansowania, którą przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych, czyli na przykład:


  • - wymiany odcinka wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej na nową sieć preizolowaną
  • - wymiany wyeksploatowanych pomp, wentylatorów lub innych urządzeń na bardziej zaawansowane technologicznie i przystosowane do efektywniejszego działania
  • - zabudowy instalacji odzysku ciepła odpadowego
  • - wymiany oświetlenia na energooszczędne
  • - stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) lub kogeneracji
  • - wymiana izolacji
  • -modernizacja źródeł ciepła
  • -modernizacja procesów produkcyjnych

Jak uzyskać białe certyfikaty w Katowicach?

Świadectwa efektywności energetycznej wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Są one także podmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. To tam nabywają je firmy energetyczne, które specjalizują się w sprzedaży energii elektrycznej, ciepła oraz gazu. Kupują je także dystrybutorzy i operatorzy systemów przesyłowych.


Jak my pozyskujemy białe certyfikaty?

Najpierw wykonujemy audyt efektywności energetycznej. Jest to bilans, który pozwala określić jakie instalacje i urządzenia powodują straty energii. Na jego podstawie proponujemy podjęcie konkretnych działań modernizacyjnych służących poprawie efektywności energetycznej. Następnie przygotowujemy niezbędne dokumenty do pozyskania białych certyfikatów. W kolejnym etapie składamy wniosek do URE i podpisujemy umowę z wykonawcą. Monitorujemy współpracę z URE i udzielamy niezbędnych wyjaśnień. Na końcu informujemy przedsiębiorstwo o zakończeniu realizacji pozyskania świadectw efektywności energetycznej oraz wykonujemy audyt powykonawczy i sprzedajemy białe certyfikaty. Aktualnie świadectwa efektywności energetycznej pozyskaliśmy w liczbie 6575.


Białe certyfikaty Lublin - dla kogo?

System białych certyfikatów został stworzony z myślą o przedsiębiorstwach, które chcą uzyskać dodatkowe środki na realizację inwestycji modernizacyjnych w ramach oszczędności energetycznej. Na pewno są one dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, zwłaszcza jeśli chcą oni pozyskać dodatkowe środki pieniężne na termomodernizacje. Białymi certyfikatami powinni się zainteresować także producenci oraz firmy wdrożeniowe, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności swojej oferty.


Oszczędność energii to obowiązek, dlatego świadectwo efektywności energetycznej zostanie przyznane każdemu, kto w swoim przedsiębiorstwie chce zwiększyć efektywność energetyczną o minimum 10 toe, czyli 10 ton oleju ekwiwalentnego w ciągu roku.


Firma nie zdobędzie certyfikatu, jeśli jej planowane przedsięwzięcie nie zakwalifikuje się do jego uzyskania. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo dostało już premię termomodernizacyjną, nie może ubiegać się o biały certyfikat. Nie można się o niego starać także wtedy, gdy jego przyznanie spowoduje, że firma przekroczy dopuszczalną wysokość pomocy publicznej, jaka jest przewidziana dla danej inwestycji.


Białe certyfikaty to systemy, które działają nie tylko w Polsce, ale także we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii. W krajach tych mają one nieco inną formę.


Działamy w całej polsce min. w miastach : Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Poznań, Lublin, Łomża