Realizacja inwestycjiIzolacje instalacji przemysłowych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemysłowych:

 • modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych, pieców oraz ciągów technologicznych w obiektach (np. izolacja rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, urządzeń oczyszczających gazy wlotowe, armatury przemysłowej, wymienników ciepła, pieców grzewczych oraz odtwarzanie wymurówki, wymiana materiałów ogniotrwałych, warstw izolacyjnych w piecach);

 • izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu przemysłowego, w tym urządzeń transportowych, przygotowania półproduktów i produktów oraz sieci ciepłowniczych, wodnych i gazowych.


EKONOMICZNA GRUBOŚĆ IZOLACJI

EKONOMICZNA GRUBOŚĆ IZOLACJI - Jednym z czynników sprzyjających poprawie efektywności energetycznej są izolacje zaprojektowane i wykonane pod względem ekonomicznym, czyli gdzie suma strat ciepła oraz kosztów izolacji jest najniższa.

Na Przykładzie wykresu zaprezentowano analizę zwrotu nakładów na izolację w zależności od jej grubości. Mimo poniesionych wstępnie wyższych nakładów na inwestycję związaną z ekonomicznymi izolacjami to wyrównanie kosztów w porównaniu z tradycyjną izolacją nastepuje w szybkim okresie, dzięki zauważalej redukcji kosztów związanych ze stratą ciepła. Ekonomiczna izolacja swoje korzyści osiąga również poprzez zmniejszenie zużycia paliwa energetycznego i redukcję emisji CO2.

TERMOMODERNIZACJA RUROCIĄGÓW PARY I KONDENSATU:

 • DN 150 – para ciśnienie 12 bar
 • DN 100 – para ciśnienie 6 bar
 • DN 80 – para ciśnienie 6 bar
 • DN 40 – kondensat

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 183 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 0,4 SPBT


Termomodernizacja rurociągów ciepłowniczych:

 • Rurociągi napowietrzne DN 200 – wymiana izolacji
 • Rurociągi kanałowe DN300 – wymiana na rurociągi preizolowane

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 71 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 9,93 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 514 726 PLN

  Roczna oszczędność: 51 853 PLN

Izolacja elementów węzła cieplnego – zaworów, zasuw, kołnierzy, wymiennika, rur, odgazowywacza, filtroodmulaczy:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 78 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 0,7 SPBT

NOWOCZESNE DOSTĘPNE MATERIAŁY IZOLACYJNE:

Aerożele są obecnie materiałami o najmniejszym dla ciał stałych współczynniku przewodzenia ciepła. Na jego masę składa się w 90-99,8% powietrze, resztę stanowi porowaty materiał tworzący jego strukturę.

Produkty takie jak np. elastyczna mata aerożelowa - AeroMat 650 wykazują wysoką skuteczność zarówno w izolacji ciepłochronnej jak i zimnochronnej. Jego przewagą nad innymi materiałami jest znaczne zmniejszenie ilości materiału potrzebnego do osiągnięcia tej samej izolacji co przy tradycyjnych materiałach.


www.aerozele.pl


Przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
 • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, świetlików, bram wjazdowych lub zmiana powierzchni przeszkleń w przegrodach zewnętrznych budynków;
 • montaż urządzeń zacieniających okna;
 • modernizacja systemu ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne, zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką, zmniejszenie strat ciepła związanych z jego akumulacją, regulacją oraz wykorzystywaniem);
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • modernizacja systemu wentylacji polegająca na:
  - montażu układu odzysku ciepła (rekuperacji),
  - zastosowaniu gruntowych wymienników ciepła,
  - izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
  - montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika;
 • modernizacja systemu klimatyzacji poprzez dostosowanie tego systemu do potrzeb użytkowych budynku (np. dostosowanie strumienia powietrza do rzeczywistego obciążenia, zastosowanie układów z bezpośrednim odparowaniem, opartych o indywidualne klimatyzatory lub zastosowanie alternatywnych metod chłodzenia);
 • modernizacja lub wymiana dźwigów wraz z ich napędami i oświetleniem;
 • instalacja urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;
 • przebudowa lub remont budynku użyteczności publicznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.
Modernizacja systemu ogrzewania z wymianą grzejników, instalacją regulacyjną oraz instalacją węzła cieplnego:

 • Wymagana moc grzewcza dla budynku: 450 kW
 • Zmniejszenie czasu pracy ogrzewania przez układ automatyki: 48%

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 96 toe

  Nakład inwestycyjny: 980 000 PLN

  Oszczędność roczna: 200 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 4,8 SPBT

Dopasowanie mocy grzewczej do charakteru pracy oraz rodzaju budynku:

 • Zmniejszenie mocy grzewczej zainstalowanej: 320 kW

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 96 toe

  Nakład inwestycyjny: 60 000 PLN

  Oszczędność roczna: 96 500 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 0,6 SPBT

Termomodernizacja budynku z wymianą drzwi i okien, dociepleniem ścian oraz poddasza:

 • Ograniczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania: 47%

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 4,2 toe

  Nakład inwestycyjny: 225 500 PLN

  Oszczędność roczna: 14 700 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 15,3 SPBT

Termomodernizacja hali magazynowej z ograniczeniem przeszklenia:

 • Zużycie ciepła przed modernizacją: 23 900 GJ
 • Zużycie ciepła po modernizacji: 9700 GJ

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 340 toe

  Nakład inwestycyjny: 2 500 000 PLN

  Oszczędność roczna: 432 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 5,85 SPBT


Modernizacja lub wymiana oświetlenia

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:

 • oświetlenia wewnętrznego (np. oświetlenia pomieszczeń: w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych, a także budynków i hal przemysłowych, magazynowych lub handlowych) lub oświetlenia zewnętrznego (np. oświetlenia tuneli, placów, składowisk, ulic, dróg, parków, oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenia stacji paliw oraz sygnalizacji świetlnej), w tym:
  - wymiana źródeł światła na energooszczędne,
  - wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,
  - wdrażanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, o regulowanych parametrach w zależności od potrzeb użytkowych i warunków zewnętrznych,
  - stosowanie energooszczędnych systemów zasilania;

Wymiana oświetlenia na oprawy LED nowego typu:

 • Obecna moc opraw: 450 W
 • Moc nowych opraw: 95 W
 • Ilość opraw: 970 szt.

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 254 toe

  Nakład inwestycyjny: 950 000 PLN

  Oszczędność roczna: 1 200 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 1,26 SPBT

Wymiana oświetlenia na oprawy LED z systemem automatyki DALI:

 • Obecna moc opraw: 400 W
 • Moc nowych opraw: 150 W
 • Ilość opraw: 240 szt.

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 75,3 toe

  Nakład inwestycyjny: 200 000 PLN

  Oszczędność roczna: 72 500 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 2,76 SPBT

Modernizacja oświetlenia hali produkcyjnej poprzez wymianę starych opraw meta halogenkowych nowymi oprawami TYPU LED z dostosowaniem natężenia oświetlenia przy pomocy systemu sterowania DALI:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 37 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 2,71 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 263 110 PLN

  Roczna oszczędność: 97 149 PLN


Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych:

 • modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami (np. urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, kotłów, pomp, pompoturbin, turbin napędzających sprężarki procesowe i pompy, dmuchaw, wtryskarek, pras, myjek, wentylatorów, mieszadeł, agregatów chłodniczych, młynów),

 • modernizacja lub wymiana silników, napędów i układów sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
 • modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do uzdatniania wody,
 • modernizacja lub wymiana wyposażenia narzędziowego,
 • stosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących procesami energetycznymi i przemysłowymi w ramach wdrażania systemów zarządzania energią,
 • optymalizacja ciągów transportowych paliw (stałych, ciekłych, gazowych) lub mediów (np. woda, para, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, spaliny, gazy procesowe) oraz ciągów transportowych kopalin i linii produkcyjnych,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub chłodu, w tym:
  – układów rozładunku, przygotowania i transportu paliwa (np. układów nawęglania, odparowania gazu, redukcji ciśnienia gazów),
  – układów doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin (np. wentylatorów),
  – układów chłodzenia (np. układów pompowych, skraplaczy, chłodni kominowych),
  – układów odprowadzenia i transportu odpadów paleniskowych (np. układów odżużlania),
  – układów redukcji emisji (np. odpylania, odsiarczania oraz odazotowania spalin),
  – transformatorów, silników elektrycznych i falowników,
  – wymienników ciepła, stacji redukcyjno-schładzających pary,
  – układów uzdatniania wody (np. zmiana parametrów fizykochemicznych, odgazowywanie),
  – układów uzdatniania, produkcji oraz dystrybucji sprężonego powietrza (np. montaż sprężarek ze zmienną prędkością obrotową, montaż osuszaczy powietrza o niskim zapotrzebowaniu energii do procesu regeneracji, montaż sterowników nadrzędnych sterujących pracą urządzeń, stosowanie rozwiązań minimalizujących czas pracy sprężarek na biegu jałowym, optymalizacja ciśnienia w instalacji, montaż układów odzysku ciepła z procesu sprężania, montaż zbiorników buforowych),
  – układów przygotowania paliwa rozpałkowego (np. mazut, olej lekki),
  – układów sterowania, automatyki, pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
  – układów pompowych i pomp (np. stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów, montaż pomp o wyższej sprawności, stosowanie metod regulacji zwiększających efektywność energetyczną układu),
  – układów odwodnień instalacji parowych,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w górnictwie, w tym:
  – układów urabiania złoża oraz transportu i zwałowania urobku,
  – układów odwodnień,
  – układów magazynowania, składowania, przeróbki urobku, sortowania oraz wzbogacania kopalin,
  – układów oczyszczania wód kopalnianych i ścieków,
  – układów zaopatrzenia w powietrze wentylacyjne,
  – układów odmetanowania,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń telekomunikacyjnych (np. moduły radiowe, moduły systemowe, moduły transmisyjne),
 • modernizacja lub wymiana urządzeń informatycznych (np. komputery, serwery);
MONTAŻ NOWYCH SPRĘŻAREK O WYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Przeprowadzona modernizacja polegała wymianie starych sprężarek (rok produkcji 1972/76 ) na nowe sprężarki typu GA315VSD oraz GA250 o wydajności łącznej w zakresie 744 – 16 170 Nm3/h przy ciśnieniu 0,7 MPa, dostarczające sprężone powietrze na potrzeby produkcyjne.


Średnioroczna oszczędność energii finalnej:         230 toe/rok

Szacowana wielkość redukcji emisji CO2:             3160 ton/rok

Okres zwrotu z inwestycji - SPBT:                                2,5 roku

Instalacja sprężarki zmiennoobrotowej w miejsce istniejącego obecnie układu sprężarek:

 • Tygodniowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 170 000 m3
 • Obecny współczynnik energochłonności produkcji powietrza: 0,133 kWh/m3
 • Współczynnik energochłonności po wymianie sprężarki: 0,102 kWh/m3

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 15,5 toe

  Nakład inwestycyjny: 180 000 PLN

  Oszczędność roczna: 53 400 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 3,37 SPBT

Modernizacja i wymiana urządzeń oraz instalacji wykorzystywanych w technologii suszenia tkanin:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 638 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 3,98 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 1 825 620 PLN

  Roczna oszczędność: 458 989 PLN


Modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła polegające na:

 • wymianie lub modernizacji grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej (np. izolacje, napędy, armatura, wymienniki),

 • modernizacji systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne,

 • instalacji lub modernizacji systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych,

 • wymianie lub modernizacji lokalnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych,

 • zastosowaniu układów kogeneracyjnych w lokalnych źródłach ciepła,

 • modernizacji lokalnych źródeł ciepła (np. kotłowni, ciepłowni osiedlowych),

 • modernizacji odwodnień instalacji parowych;
LOKALNA SIEĆ CIEPŁOWNICZA dostarcza ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła.

LOKALNE ŹRÓDŁO CIEPŁA:

 • kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody budynku
 • ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepłą wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczający ciepło do budynków

Instalacja agregatu kogeneracyjnego do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla procesu technologicznego:

 • Instalowana moc agregatu kogeneracyjnego: 300 kW

 • Nakład inwestycyjny: 1 050 000 PLN

  Oszczędność roczna: 110 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 9,6 SPBT

Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe o wyższej sprawności wraz z dostosowaniem mocy i wydajności nowej kotłowni do obecnych potrzeb technologicznych i grzewczych zakładu:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 708 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 10,5 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 1 390 365 PLN

  Roczna oszczędność: 132 090 PLN


Odzyskanie energii w tym odzyskanie energii w procesach przemysłowych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, w tym poprzez instalację lub modernizację:

 • układów odzyskiwania ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych lub energetycznych i wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie technologicznym;

 • systemu „freecoolingu” – procesu wykorzystania chłodu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze na zewnątrz budynku do schłodzenia powietrza wewnątrz budynku lub w instalacji;

 • turbin i układów wytwarzania energii, wykorzystujących energię rozprężania lub redukcji ciśnienia gazów, par lub cieczy;

 • układów przetwarzania ciepła odzyskiwanego z procesów przemysłowych lub energetycznych na energię elektryczną;

 • układów przetwarzania gazów spalinowych i odpadowych z procesów przemysłowych lub energetycznych (np. gazu koksowniczego, wielkopiecowego, konwertorowego) na energię elektryczną lub ciepło lub na paliwa energetyczne.
ODZYSK CIEPŁA ZE SPRĘŻAREK Z WYKORZYSTANIEM ODZYSKANEGO CIEPŁA DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW I PODGRZEWU WODY UŻYTKOWEJ

Montaż w sprężarkach Atlas Copco GA250 modułów odzysku energii cieplnej z wymiennikiem płytowym olej/woda, kompletną armaturą oraz zespołu pompowego obiegu pierwotnego zamontowanego na konstrukcji systemowej przy każdej sprężarce.


Średnioroczna oszczędność energii finalnej:         208 toe/rok

Szacowana wielkość redukcji emisji CO2:             1896 ton/rok

Okres zwrotu z inwestycji:                                          1,8 SPBT

Odzysk energii z emitorów na dachu hali produkcyjnej:

 • Emitowany strumień spalin: 42 500 m3/h
 • Średnia temperatura spalin na wylocie z emitorów: 40OC
 • Obliczona moc odzysku ciepła ze strumienia spalin: 360 kW

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 102 toe

  Nakład inwestycyjny: 240 000 PLN

  Oszczędność roczna: 150 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 1,6 SPBT

Odzysk ciepła z chłodzenia kompresorów:

 • Łączna moc kompresorów: 360 kW
 • Ilość zużywanej energii rocznie: 900 MWh

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 53 toe

  Nakład inwestycyjny: 160 000 PLN

  Oszczędność roczna: 75 300 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 2,12 SPBT


Ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (np. baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe i elektroniczne układy kompensacyjne)

Ograniczenie strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego, w tym również w wewnętrznych systemach dystrybucji energii elektrycznej zasilających instalacje wykorzystywane w procesach przemysłowych (np. elektrolizy, elektrorafinacji)

Ograniczenie strat na transformacji

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat na transformacji, w tym poprzez:

 • zastosowanie układów kompensacyjnych w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej,

 • wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną (sprawnością) lub dostosowane do zapotrzebowania na moc

Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat w sieciach ciepłowniczych, w tym dokonując:

 • modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej poprzez:
  – zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków),
  – zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków,
  – zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych,
  – usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania,

 • poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę (np. wymiana rurociągów ciepłowniczych na rurociągi preizolowane),

 • zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej lub sposobu regulacji tej sieci,

 • modernizacji systemu ciepłowniczego poprzez:
  – przebudowę systemu zasilanego z grupowych węzłów cieplnych na system zasilany z węzłów indywidualnych,
  – wymianę lub modernizację grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej,

 • wprowadzenia lub rozbudowy systemu monitoringu i sterowania pracą sieci ciepłowniczej;

Wymiana magistrali ciepłowniczej na preizolowaną ze zmianą średnicy oraz sposobu prowadzenia rurociągu z napowietrznego na podziemny:

 • Łączna długość przebudowanej sieci: 1750 m
 • Obecny wiek izolacji rurociągu: 24 lata
 • Parametry obliczeniowe sieci: 120/70OC

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 177 toe

  Nakład inwestycyjny: 5 700 000 PLN

  Oszczędność roczna: 240 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 23,75 SPBT

Wymiana magistrali ciepłowniczej o średnicach DN250 oraz DN200 na preizolowaną:

 • Łączna długość przebudowanej sieci: 2700 m
 • Obecny wiek izolacji rurociągu: 28 lat
 • Parametry obliczeniowe sieci: 135/70OC

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 166 toe

  Nakład inwestycyjny: 3 550 000 PLN

  Oszczędność roczna: 220 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 16,14 SPBT

Wyłączenie z eksploatacji starych sieci cieplnych napowietrznych i kanałowych oraz budowa sieci cieplnych preizolowanych z optymalizacją trasy

 • długość sieci przeznaczonych do wyłączenia: 468,00 m
 • długość sieci preizolowanych: 494,57 m

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 24,6 toe


Ograniczenie strat związanych z zasilaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych, w tym poprzez:

 • modernizację lub wymianę systemów zasilania (np. prostowników, zasilaczy, baterii),

 • wdrażanie systemów monitorujących i optymalizujących moc oraz zużycie energii elektrycznej urządzeń (np. wyłączających nieaktywne urządzenia, wyłączających lub ograniczających niektóre funkcjonalności lub zmieniających konfigurację urządzeń).

Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach OZE

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym instalacją odnawialnego źródła energii, wykorzystującą ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych;

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącego ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.

Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym instalacją odnawialnego źródła energii, wykorzystującą ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych;

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącego ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.

Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym instalacją odnawialnego źródła energii, wykorzystującą ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych;

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącego ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.
Montaż pompy ciepła w obiegu wody chłodzącej:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 212 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 5,71 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 700 000 PLN

  Roczna oszczędność: 122 556 PLN

Instalacja pompy ciepła o mocy 0,5MW w obiegu wody chłodzącej:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii: 156 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 3,6 SPBT

  Roczna oszczędność: 190 000 PLN


Schemat odzysku ciepła z wód chłodzących

Realizacja inwestycji

Zajmujemy się dostawą oraz montażem optymalnych rozwiązań, gwarantujących oszczędność energii oraz prowadzimy wielobranżowy nadzór autorski nad realizacją inwestycji w celu zapewnienia: wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, przepisami prawa, a w szczególności, oczekiwanej oszczędności energii.

Kompleksowe wdrożenie

Wykonujemy kompleksowe wielobranżowe projekty modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej.

Przygotowujemy koncepcje modernizacji dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności w celu uzyskania optymalnego wariantu modernizacji instalacji. Koncepcja poprawy efektywności energetycznej jest wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejącego, analizy danych historycznych instalacji oraz uzgodnień ze służbami technicznymi zakładu dotyczącymi wymagań procesu technologicznego.