Blog

Standaryzacja procesów zarządzania energią

W 2012 roku został wprowadzony do polskiego systemu normalizacyjnego standard ISO 50001, który wpływa na poprawę efektywności energetycznej organizacji. Norma dotyczy systemu zarządzania energią. Celem standardu jest dostarczenie wskazówek obiektom przemysłowym, aby...

II Międzynarodowa Konferencja Heat not lost

Efektywność energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów sprostania wyzwaniom związanym z ograniczoną ilością zasobów energetycznych oraz koniecznością ograniczania zmian klimatu. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czołowym miejscu...

Ekonomiczna grubość izolacji

Głównym założeniem w projektowaniu izolacji termicznej instalacji przemysłowych jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli utrzymanie 50C-60C na płaszczu izolacji. Celem izolacji termicznej jest obniżenie strat ciepła. Izolacja termiczna podnosi...

Strona 3 z 3123